Green Industrial Areas - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Green Industrial Areas

Green Industrial Areas Logo

Co-elaboration of a transnational certification standard and of a tool-box to promote energy transition in green industrial areas

Projekt Green Industrial Areas ma na celu opracowanie i wprowadzenie standardu  w postaci systemu certyfikacji obszarów przemysłowych jako ośrodków promujących szerokie wykorzystanie innowacji w zakresie „zielonej energii” i zmniejszających emisję CO2.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Działania

Certyfikacja ma w dalszej perspektywie zachęcić przedsiębiorstwa do podjęcia dalszych działań w celu ograniczenia ich śladu węglowego. W ramach projektu zostaną opracowane kompleksowe wytyczne dotyczące procesu certyfikacji, w tym m.in. analiza potencjału oszczędności energii. Proces obejmie międzynarodowe warsztaty z udziałem ekspertów, wizyty studyjne w regionach oraz opracowanie metodologii. Ponadnarodowy standard certyfikacji zielonych obszarów przemysłowych zostanie uzupełniony zestawem narzędzi umożliwiających dalsze wdrożenia inteligentnych i neutralnych technologii.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu certyfikat zostanie przyznany obszarom przemysłowym spełniającym wskazane kryteria i dążącym do dalszego wykorzystania rozwiązań przyjaznych środowisku. Pilotażowe działania związane z certyfikacją zostaną skierowane do istniejących obszarów przemysłowych, ale obszary przemysłowe, które są w fazie planowania lub budowy, również będą mogły z niego skorzystać. Charakter proponowanego w projekcie rozwiązania jest skalowalny i możliwy do wykorzystania w innych regionach.

Partnerzy

 • Corporation for Regional Participation and Climate Protection mbH (Niemcy)
 • Kalundborg Symbiosis (Dania)
 • Kalundborg Municipality (Dania)
 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Polska)
 • Lithuanian Innovation Centre (Litwa)
 • Regional Council of Central Finland (Finlandia)
 • City of Jyväskylä (Finlandia)
 • Zemgale Planning Region (Łotwa)
 • Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (Łotwa)
 • Sustainable Business Hub Scandinavia AB (Szwecja)

Partnerzy stowarzyszeni

 • Energy and Climate Protection Agency of Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA-MV) ( Niemcy)
 • Association of Towns and Municipalities of Mecklenburg-Vorpommern e.V. (STGT-MV) (Niemcy)
 • Region Zealand (Dania)
 • Gate 21 (Dania)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Polska)
 • Alva Group Ltd. ( Finlandia)
 • Skane Region (Szwecja)
 • Neustrelitz Utility Company GmbH (Niemcy)
 • WIN – SSEC – Swedish Surplus Energy Collaboration (Szwecja)

Aktualności z projektu Green Industrial Areas

1/2

Inne projekty

Zapisz się do newslettera