Nasz zespół - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Obecnie zatrudniamy 42 osoby w 7 lokalizacjach w całym województwie. Są to specjaliści z dziedziny prawa, ekonomii, IT, stosunków międzynarodowych, administracji, finansów, zarządzania projektami, pedagogiki i psychologii oraz socjologii. Szerokie kompetencje i doświadczenie naszego zespołu są gwarancją dobrej współpracy z nami.

Zarząd

Prezes Zarządu

dr Paweł Jamróz

Wiceprezes Zarządu

dr Cezary Mielko

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Kamieński

Sekretariat

Sekretariat

Anna Starzyńska

Regionalna Instytucja Finansująca

Dyrektor RIF

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. projektów

Joanna Adamczuk

Specjalista ds. projektów

Tomasz Sacharczuk

Specjalista ds. projektów

Agnieszka Grygoruk

Specjalista ds. projektów

Anna Jabłońska

Dział Współpracy Międzynarodowej

Główny specjalista ds. produktów MSP

Krystyna Biełach

Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej

Kamil Pendowski

Menadżer projektu

Dorota Isajuk

Specjalista ds. PR

Magdalena Borys

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Justyna Chmielewska

Menadżer projektu

Magdalena Maksimowicz

Specjalista ds. wsp. międzynarodowej

Sylwia Gleń

Główny specjalista ds. produktów MSP

Agnieszka Karłowicz

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Karolina Oblacewicz

Główny specjalista ds. produktów MSP

Alicja Orzechowska

Główny specjalista ds. wsp. międzynarodowej

Łukasz Sakowski

Specjalista ds. produktów MSP

Iwona Siembida

Główny specjalista ds. wsp. międzynarodowej

Anna Wrzesińska

Fundusz Pożyczkowy

Analityk finansowy

Tomasz Niepłocha

Analityk finansowy

Agnieszka Piwowarczyk

Dyrektor Funduszu Pożyczkowego

Agnieszka Kurajew

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o.

Dyrektor sprzedaży

Anna Bajkowska

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o. o.

Dyrektor inwestycyjny

Krystyna Kalinowska

Menedżer inwestycyjny

Maciej Dardziński

Dział Monitoringu i Sprawozdawczości

Specjalista ds. monitoringu

Marta Gołębiowska

Specjalista ds. dokumentacji pożyczkowej

Aneta Buńkowska

Członek Zarządu PFP / PFK

Jolanta Wawrzeniuk

Dział księgowości

Główny księgowy

Joanna Jungerman

Samodzielna księgowa

Katarzyna Chomko

IT

Specjalista ds. informacji i ICT / Inspektor Ochrony Danych

Daniel Borona