System Jakości ISO

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od 2005 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

13 stycznia 2020 r. został zatwierdzony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

Certyfikat obejmuje również spółki zależne PFRR:

System Zarządzania Jakością

ISO-9001-PFRR-2020-Certyfikat
ISO-9001-PFRR-2020-Załącznik

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego.

Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Polityka-Systemu-Zarządzania-Jakością-2018-720x1024

Zapisz się do newslettera