System jakości ISO

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od 2005 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

13 stycznia 2020 r. został zatwierdzony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

Certyfikat obejmuje również spółki zależne PFRR:


System Zarządzania Jakością


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie
na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego.

Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością 2018