System Jakości ISO - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

System Jakości ISO

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od 2005 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

11 stycznia 2023 r. został zatwierdzony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.

System Zarządzania Jakością

ISO-9001-PFRR-2023-Certyfikat
ISO-9001-PFRR-2023-Zalacznik

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Misją Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest świadczenie usług na najwyższym poziomie na rzecz wszystkich klientów, a w szczególności partnerskie wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie inicjatyw rozwoju województwa podlaskiego.

Rozwojowi działalności i usług towarzyszy dążenie do zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dążenie do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Polityka-Systemu-Zarzadzania-Jakoscia-ISO-9001-PFRR-2023