Enterprise Europe Network - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

een-pasek

Enterprise Europe Network została powołana przez Komisję Europejską 1 stycznia 2008 r. Jest to największa sieć w Europie, dostarczająca wiedzę i świadcząca usługi dla przedsiębiorstw. Głównym celem Enterprise Europe Network jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i poszukiwanie partnerów do współpracy handlowej i technologicznej.

Obecnie działa ponad 450 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i w Ameryce. W Polsce funkcjonuje 30 ośrodków sieci skupionych w 4 konsorcjach, obejmujących zasięgiem terytorium całego kraju.

EEN UE

Oferta

Podlaski ośrodek Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz zwiększaniu poziomu konkurencyjności na rynku europejskim. W ramach swojej działalności Enterprise Europe Network świadczy bezpłatne usługi z zakresu:

  • pomocy w znalezieniu zagranicznych partnerów biznesowych, w tym dostępu do bazy profili biznesowych firm zagranicznych oraz możliwości umieszczenia oferty firmy w bazie (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
  • udziału w misjach handlowych i spotkaniach b2b
  • udziału w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, webinariach
  • usług informacyjnych i doradczych, m.in. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach sieci, spełnienia norm i standardów jakościowych oferowanych produktów i usług, regulacji prawnych
  • przekazywania Komisji Europejskiej (KE) uwag od przedsiębiorców dotyczących napotykanych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_pl.htm
  • przeprowadzania oceny przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz potencjału innowacyjnego

Konsorcjum EENEP

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network w ramach Konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP) zrzeszającego poniższe instytucje:

Kontaktując się z nami uzyskują Państwo wsparcie nie tylko powyższych instytucji ale również wszystkich ośrodków tworzących całą sieć europejską.

Ekosystem ośrodków EENEP

Usługi podlaskiego ośrodka Enterprise Europe Network

1
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ocena w zakresie zrównoważonego rozwoju dla MŚP

W ramach tej usługi doradca ds. zrównoważonego rozwoju sieci Enterprise Europe Network pomoże w przeprowadzeniu oceny firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Po przeprowadzonej usłudze firma otrzymuje raport, w którym zostanie opisane i zweryfikowane podejście przedsiębiorstwa do zarządzania, wpływu na środowisko oraz społecznego. Podstawą odniesienia są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ przyjęte w skali globalnej jako wspólne ramy.

2
INNOWACYJNOŚĆ FIRM

Ocena w zakresie innowacyjności dla MŚP

W ramach tej usługi zostanie przeprowadzona ocena poziomu zarządzania innowacjami w firmie na bazie analizy porównawczej z innymi przedsiębiorstwami, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Usługa przeprowadzana jest z wykorzystaniem narzędzia rekomendowanego przez Komisję Europejską – Innovation Health Check. Audyt sprawdza m.in. na ile “zorientowana na innowacje” jest firma – m.in. w jaki sposób analizuje potrzeby klientów, generuje pomysły, tworzy nowe produkty czy usługi.

3
TRANSFORMACJA CYFROWA

Wsparcie cyfrowej transformacji MŚP

W ramach tej usługi doradca sieci Enterprise Europe Network pomoże w dostępie do specjalistycznych usług oferowanych przez firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technologicznych, udzieli informacji na temat źródeł finansowania digitalizacji MŚP, w tym możliwości uzyskania dotacji UE.

4
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Organizacja i promocja misji gospodarczych, spotkań b2b, specjalistycznych seminariów, webinariów

W ramach tej usługi organizujemy międzynarodowe spotkania kooperacyjne (w tym również on-line) i zagraniczne misje gospodarcze, w ramach których istnieje możliwość bezpośrednich rozmów z potencjalnymi zagranicznymi partnerami gospodarczymi, dostarczamy informacji o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw (również w formie bezpłatnych seminariów, webinariów informacyjnych), świadczymy pomoc doradczą w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej, świadczymy pomoc doradczą przy zawieraniu międzynarodowych umów współpracy handlowej i/lub technologicznej.

Kalendarz dostępnych  targów, misji i spotkań

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ !!!

Informacje z podlaskiego ośrodka Enterprise Europe Network

1/2

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!!!

Menadżer projektu

Dorota Isajuk

Główny specjalista ds. wsp. międzynarodowej

Anna Wrzesińska

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Karolina Anusiewicz

Główny specjalista ds. wsp. międzynarodowej

Łukasz Sakowski

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Karolina Oblacewicz

Zapisz się do newslettera