Aktualności

Konferencja Jak wejść na zagraniczne rynki Z pomocą EEN

Konferencja: „Jak wejść na zagraniczne rynki? Z pomocą Enterprise Europe Network!”, 09.12.2021r.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP dzięki sieci Enterprise Europe Network mogą bezpłatnie korzystać z krajowych, jaki i międzynarodowych programów wsparcia. Zakres merytoryczny działań realizowanych przez ośrodki Sieci w Polsce to m.in.: umiędzynarodowienie działalności poprzez dostęp do rynków zagranicznych (udział w targach i giełdach kooperacyjnych), transfer nowoczesnych technologii w biznesie, programy akceleracyjne,

Więcej »
Startuje XXIV edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Startuje XXIV edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu Polski Produkt Przyszłości. W XXIV edycji na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Projekty można zgłaszać

Więcej »
Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-czerwiec 2021r. wyniosły w cenach bieżących 621,2 mld PLN w eksporcie oraz 603,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17,3 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 16,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym

Więcej »
Poręczamy pożyczki udzielane przez ARP

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zabezpiecza pożyczki oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

9 lipca br. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Podlaskim Funduszem Poręczeniowy Sp. z o.o.  (spółką zależną Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego) na mocy której, przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego uzyskali możliwość łatwiejszego dostępu do pożyczek oferowanych przez Agencję. Te firmy, którym brakuje zabezpieczenia, aby otrzymać finansowanie

Więcej »
Pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT Smart City w Polsce

Przemysł przyszłości coraz bliżej a to dzięki krajowemu hubowi specjalizacyjnemu w zakresie IoT/ Smart City

Konsorcjum zrzeszające podmioty z całej Polski w skład, którego wchodzi również Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zainaugurowało otwarcie pierwszego cyber-fizycznego showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z

Więcej »