Aktualności

Biuletyn EEN

Lipcowy biuletyn Projektu Enterprise Europe Network już do pobrania!

Kolejny biuletyn Projektu EEN – a w nim oprócz propozycji współpracy od zagranicznych firm znajdziecie Państwo informację o inicjatywie sieci Enterprise Europe Network „Care & Industry together against CORONA”. Zapraszamy regionalne firmy, instytucje badawcze i organizacje opieki zdrowotnej do zarejestrowania się na spotkania na wirtualnej platformie w celu znalezienia potencjalnego partnera biznesowego.

Więcej »

Zmiany w Zarządzie PFRR

W dniu 15 lipca 2020r. pan Cezary Ołdakowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Do czasu powołania przez Radę Fundacji nowej osoby pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzono Markowi Dźwigajowi.

Więcej »

Te pieniądze ratują podlaskie biznesy. Ale do normalności jeszcze daleko

65 firm z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało wsparcie finansowe, w łącznej wysokości 5,4 mln zł, na dostosowanie działalności do funkcjonowania w warunkach pandemii. Bony antywirusowe mają pomóc firmom w przetrwaniu trudnego okresu oraz pozwolić skuteczniej konkurować w nowej rzeczywistości gospodarczej. Efektem będzie także – jak wynika z wyliczeń utrzymanie 1

Więcej »

Zakończenie oceny wniosków na „Bon antywirusowy”

65 firm z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało wsparcie finansowe w łącznej wysokości 5,4 mln zł, na dostosowanie działalności do funkcjonowania  w warunkach pandemii. Bony antywirusowe pomogą firmom w przetrwaniu trudnego okresu pandemii oraz pozwolą skuteczniej konkurować w nowej rzeczywistości gospodarczej. Efektem będzie także utrzymanie 1347 miejsc pracy.

Więcej »

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Więcej »

Jest źle. Podlaskie firmy mocno odczuwają skutki pandemii

Z majowego badania Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą w województwie podlaskim, wynika, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez podlaskie przedsiębiorstwa, w ostatnich miesiącach, pogorszyły się radykalnie.

Więcej »