Bon na cyfryzację - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Bon na cyfryzację

logo-bon-na-cyfryzację-medium

Bon na cyfryzację” – to projekt dofinansowany z Unii Europejskiej i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przez cyfryzację, Typ: Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 lipca 2026 r.

Cel projektu

Projekt „Bon na cyfryzację” ma na celu wzmacnianie cyfryzacji podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu podniesienia ich rynkowej konkurencyjności.

Projekt polega na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów o wartości 7 384 292,00 PLN. Granty przeznaczone zostaną na dofinansowanie „projektów grantowych MŚP” obejmujących wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”), prowadzących do innowacji procesowej bądź produktowej.

Wydatki w projekcie

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego, a także wydatki na nabycie nowych środków trwałych niezbędnych do cyfryzacji oraz wydatki na usługi szkoleniowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie dofinansowanie min. 50 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP w obszarze wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, w tym co najmniej 8 projektów grantowych MŚP zawierających komponent szkoleniowy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wymiernym efektem zrealizowanych projektów grantowych MŚP będą wdrożone w min. 50 podlaskich firmach innowacje procesowe oraz innowacje produktowe.

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 9 411 765,00 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w czterech rundach:

  • Runda I – od 4 marca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 PLN,
  • Runda II – od 2 września 2024 r. do 31 stycznia 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 PLN,
  • Runda III – od 3 lutego 2025 r. do 30 czerwca 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 2 000 000,00 PLN,
  • Runda IV – od 1 lipca 2025 r. do 28 listopada 2025 r., jednak nie później niż do dnia, w którym wartość powierzonych grantów, powiększona o wartość grantów wynikającą ze złożonych wniosków, będących w trakcie oceny, przekroczy kwotę 1 384 292,00 PLN.

Grantobiorcy, z którymi zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu będą mogli realizować swoje przedsięwzięcia przez maksimum 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do 30.04.2026 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Inne projekty

Zapisz się do newslettera