Spotkanie partnerów projektu Green Industrial Areas w Jyväskylä
Spotkanie partnerów projektu Green Industrial Areas w Jyväskylä
Green Industrial Areas | 08.04.2024

Spotkanie partnerów projektu Green Industrial Areas w Jyväskylä

W dniach 13-14 marca 2024r. zespół projektu Green Industrial Areas uczestniczył w spotkaniu partnerów, które odbyło w Finlandii. Oprócz przedstawicieli Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich projektu z Niemiec, Szwecji, Litwy, Łotwy, Danii i oczywiście Finlandii, która była organizatorem wydarzenia.

Pierwszy dzień

Pierwszy dzień rozpoczął się od porannych warsztatów poświęconych przeglądowi projektu. Podsumowaliśmy, co zostało zrobione i jakie zadania stoją przed nami na kolejnych etapach projektu. Poruszyliśmy między innymi kwestie dotyczące systemu certyfikacji obszarów przemysłowych już istniejących, jak również tych, które dopiero powstają. Projekt Green Industrial Areas ma na celu opracowanie i wprowadzenie standardu  w postaci systemu certyfikacji obszarów przemysłowych jako ośrodków promujących szerokie wykorzystanie innowacji w zakresie zielonej energii i zmniejszających emisję CO2. W trakcie warsztatów zostały również omówione kwestie dotyczące spotkań ponadnarodowych grup roboczych naszego projektu.

Po warsztatach partnerzy projektu udali się na wizytę do fińskiej firmy Metsä Group,  której produkty powstają przy użyciu najlepszego na świecie surowca odnawialnego czyli drewna. Firma w pełni wykorzystuje każde ścięte drzewo, aby nic się nie zmarnowało. Każda część drzewa jest wykorzystywana w sposób zapewniający największą wartość. Metsä Group zajmuje się produkcją celulozy, tektury, wyrobów z drewna, tarcicy, bibuły i papierów tłuszczoodpornych, chusteczek, ręczników kuchennych. Kora, gałęzie i korony są z kolei wykorzystywane do produkcji energii. To doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym! GOZ lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii.

Drugi dzień

Drugiego dnia wizyty studyjnej partnerzy projektu odwiedzili najbardziej zaawansowane w Europie centrum usług cyfrowych dla przemysłu produkcyjnego – Eteläportti. Na 40 ha funkcjonuje tam 31 firm. My odwiedziliśmy jedną z nich. Santasalo jest światowym ekspertem w dziedzinie inżynieryjnych mechanicznych przekładni napędowych dla wszystkich gałęzi przemysłu, w tym dla przemysłu górniczego i przetwórstwa minerałów. Firma ściśle monitoruje emisję gazów cieplarnianych, które dzięki wykorzystaniu OZE oraz dzięki udoskonaleniom w zakresie efektywności energetycznej zostały obniżone w firmie o 90% w porównaniu ze starą fabryką w Finlandii.

Drugiego dnia odbyły się również warsztaty, podczas których wraz z naszymi partnerami omawialiśmy funkcjonalności oprogramowania wspierającego proces certyfikacji zielonych obszarów przemysłowych, które ma powstać w ramach projektu GIA. Podczas warsztatów partnerzy projektu wymienili się informacjami i dobrymi praktykami w zakresie współpracy z partnerami stowarzyszonymi (w przypadku PFRR jest to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna).

Dziękujemy Partnerom za owocne spotkanie!

Galeria zdjęć

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera