Spotkanie partnerów projektu „Green Industrial Areas” - PFRR
Spotkanie partnerów projektu Green Industrial Areas
Green Industrial Areas | 29.08.2023

Spotkanie partnerów projektu „Green Industrial Areas”, 26-27.09.2023r.

W dniach 26-27 września 2023r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego organizuje spotkanie partnerów projektu „Green Industrial Areas w ramach Programu Baltic Sea Region. Spotkanie  połączone jest z seminarium i warsztatami w temacie energii odnawialnych i efektywności energetycznej w obszarach przemysłowych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane nowoczesne technologie i case study. Partnerzy projektu wezmą również udział w wizycie studyjnej.

Spotkanie adresowane jest do partnerów i interesariuszy projektu.

26-27th of September 2023 Podlaska Regional Development Foundation is hosting partners meeting of “Green Industrial Areas” project, financed in frames of Baltic Sea Region Interreg Programme. Partners meeting joined with seminar and workshop will be focused on the subject of renewable energy and energy efficiency in industrial areas. During the meeting stat-of-the-art technologies and case studies will be presented. Participants will also benefit from the study visit.

The meeting is addressed to project partners and stakeholders.

Contact

Information:

Green Industrial Areas Logo

Registration form

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera