Podsumowanie spotkania partnerów projektu GIA w Białymstoku
Podsumowanie spotkania partnerów projektu GIA w Białymstoku 2
Green Industrial Areas | 02.10.2023

Podsumowanie spotkania partnerów projektu GIA w Białymstoku

Tym razem zaprosiliśmy partnerów projektu Green Industrial Areas do siebie, do Białegostoku. Były to dwa dni spotkań i pracy warsztatowej. W dniach 26-27 września odwiedzili nas przedstawiciele wszystkich organizacji, z którymi pracujemy nad przygotowaniem międzynarodowego systemu certyfikacji zielonych obszarów przemysłowych.

Zorganizowaliśmy dla uczestników spotkanie z przedstawicielem Województwa Podlaskiego. Krzysztof Sas nakreślił, jak inwestujemy jako region w zielone źródła energii i efektywność energetyczną. Zaprezentowaliśmy też, jak funkcjonuje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Dr inż. Zbigniew Sołjan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przeprowadził warsztaty, w ramach których zastanawialiśmy wspólnie, jak można ograniczać zużycie energii w przemyśle. Odwiedziliśmy też Elektrownię Hybrydową, którą stworzyła i którą zarządza Politechnika Białostocka. Mgr inż. Adam Tomaszuk pokazał, jak zorganizowana jest elektrownia oraz jakie wnioski płyną z pierwszych lat jej funkcjonowania. Omówiliśmy też przykłady firm z regionu, które wdrażają rozwiązania z zakresu zielonych źródeł energii.

Kolejny dzień poświęciliśmy na pracę w grupach nad założeniami systemu certyfikacji, głównie nad kryteriami certyfikacji możliwymi do zastosowania w różnych krajach, ponieważ naszym celem jest, żeby system był ponadnarodowy. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli partnerzy z Niemiec, z Ministerstwa Gospodarki, Intrastruktury, Turystyki i Pracy Meclenburg-Vorpommern.

W projekcie GIA, naszym celem jest wsparcie rozwiązań technologicznych i ekonomii obiegu zamkniętego wykorzystujących zasoby, które dotychczas pozostawały niewykorzystane przez 🏭 przemysł. Przykładem rozwiązania, do którego dążymy, jest strefa Kalundborg Symbiosis w Danii, nasz partner w projekcie. Idea projektu zawarta jest w krótkim filmie:

Obszary przemysłowe, na terenie których działa wiele firm, mogą mieć realny wpływ na pozytywne zmiany w ograniczaniu emisji CO2. Poprzez określanie zasad i standardów oraz oferowanie odpowiednich narzędzi, mogą zachęcać firmy do przechodzenia na zrównoważone źródła energii i wdrażanie ekoinnowacji. Z kolei władze krajowe i regionalne, poprzez system certyfikacji, mogą wyróżniać te obszary przemysłowe, które dążą do neutralności klimatycznej.


Green partners, thank you for visiting Bialystok. These were two days of intensive work, but thanks to that, we are one step closer to developing an international certification system for green industrial areas.

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, workshops conducted by you were very useful, informative and engaging.

Galeria zdjęć z wizyty

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera