Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego - O nas

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

o nas Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

O nas

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest instytucją otoczenia biznesu typu non-profit.

Naszym podstawowym celem jest rozwój podlaskiej gospodarki. Nasze działania mają przyczyniać się do wzrostu sprzedaży i zyskowności podlaskich firm, nowych inwestycji, nowych miejsc pracy, bardziej efektywnego samorządu, lepszych usług publicznych itd.

W swoich działaniach koncentrujemy się na finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, wsparciu eksportu i międzynarodowych powiązań kooperacyjnych, zarządzaniu projektami przedsiębiorstw i samorządów, cyfryzacji podlaskiej gospodarki oraz promocji przedsiębiorczości.

Zapraszamy do współpracy.

Nasza historia

Nasze początki sięgają 1994 roku, kiedy to z inicjatywy Rządu Polskiego i Brytyjskiego została powołana Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego, przemianowana później na Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. W pierwszych latach działalności, nasz niewielki, bo zaledwie 8-osobowy, zespół zarządzał brytyjskim Funduszem Know-How, ukierunkowanym na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w dwóch regionach Polski wschodniej, lubelskim i białostockim. My, byliśmy odpowiedzialni za województwo białostockie, a po reformie administracyjnej kraju (1999) – podlaskie.

Wraz z upływem czasu nabieraliśmy doświadczenia i zdobywaliśmy nowe kompetencje. Do oferty wprowadziliśmy nowe usługi, a nasz zespół liczy obecnie ponad 40 specjalistów z różnych dziedzin.

Tutaj możesz zapoznać się z naszymi sprawozdaniami.

Rada Fundacji

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

 • Wojewoda Białostocki
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
 • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundacji:

 • Witold Karczewski – Przewodniczący Rady Fundacji
  Prezes Honorowy Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
 • Antoni Poźniak – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
 • Mariusz Januć – Sekretarz Rady Fundacji
  Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Adam Czapliński
  Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • Józef Mozolewski
  Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
 • Łukasz Prokorym
  Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski
  Prezydent Miasta Białegostoku

Aktualnie Fundacja skupia swoją działalność w następujących obszarach:

Finansowanie przedsiębiorstw

Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe na zasadach venture capital poprzez zakup udziałów lub akcji. Zabezpieczamy wszystkie rodzaje transakcji kredytowych: kredyty (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym i inne), gwarancje, faktoring, akredytywy. Udzielamy przy uproszczonych procedurach oraz atrakcyjnym oprocentowaniu pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego.

Współpraca międzynarodowa

Ułatwiamy przedsiębiorcom prowadzenie biznesu na świecie. Swoje doświadczenie w zakresie funkcjonowania biznesu i eksportu na rynkach europejskich i światowych zdobywaliśmy, przygotowując strategie wejścia na rynki zagraniczne, pozyskując zagranicznych kontrahentów, wspierając firmy w organizacji misji handlowych, targów branżowych, spotkań biznesowych, podczas których przedsiębiorcy z sukcesem nawiązywali nowe kontakty

Jesteśmy członkami dwóch międzynarodowych sieci współpracy gospodarczej: Enterprise Europe Network oraz TIBS – te silne relacje partnerskie z 600+ instytucjami gospodarczymi pozwalają nam skutecznie działać w wielu krajach na świecie.

Zarządzanie projektami

Zarządzamy programami wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych. Wykonujemy analizy ekonomiczno-finansowe i marketingowe.

Świetnie orientujemy się w możliwościach pozyskania pieniędzy ze środków krajowych, jak i unijnych, zatem pomagamy przedsiębiorcom i samorządom w realizacji w pozyskaniu środków pomocowych na przedsięwzięcia gospodarcze i samorządowe.

Cyfryzacja gospodarki

Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, Internet Rzeczy, inteligentne budynki, optymalizacja zużycia energii, sztuczna inteligencja, czyli AI (z ang. Artificial Intelligence) – to pojęcia, które nie są nam obce. Nowoczesne technologie są koniecznością w rozwijającym się świecie. Dopasowanie i wdrożenie rozwiązania odpowiedniego dla Twojej firmy lub instytucji pozwoli m.in. na zwiększenie wydajności i konkurencyjności, zmniejszenie zużycia energii, optymalizację produkcji, uelastycznienie procesów w przypadku wydarzeń takich jak pandemia. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe to oszczędność i nowe możliwości.

Zapisz się do newslettera