Realizacja projektów i programów - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektów i programów

Wiedza, doświadczenie, relacje.

Aby środki publiczne mogły być przetransferowane do ich docelowych beneficjentów (np. przedsiębiorców) konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, procedur oraz stworzenie zespołu do koordynowania realizacji tego procesu. Dlatego też w ramach świadczonej przez nas usługi realizujemy zadania zlecone przez Instytucje Kontraktujące (jak np. Urząd Marszałkowski, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) w zakresie wdrażania – realizacji projektów i programów.

Co zrobiliśmy dla naszych klientów?

W oparciu o przekazane nam procedury, bądź te, które sami opracowujemy, wykonujemy następujące działania:

  • przyjmujemy i oceniamy wnioski o dofinansowanie
  • weryfikujemy dokumentację niezbędną do zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym m.in. weryfikujemy status MSP, limit pomocy de minimis
  • zawieramy umowy o dofinansowanie
  • dokonujemy sprawozdawczości w zakresie udzielonej pomocy
  • weryfikujemy wnioski o wypłatę dofinansowania
  • monitorujemy i kontrolujemy projekty, w tym przeprowadzamy kontrole na miejscu realizacji projektów
  • przygotowujemy rekomendacje wypłaty dofinansowania
  • wypłacamy dofinansowanie – w przypadku zarządzaniem funduszem dotacji
  • prowadzimy monitoring i sprawozdawczość w zakresie prowadzonych działań.

Nasze projekty

logo-bon-na-cyfryzację-medium

Bon na cyfryzację

Wzmacnianie cyfryzacji podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu podniesienia ich rynkowej konkurencyjności.

Granty na badania

Rozwijanie i wzmacnianie działalności B+R oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w podlaskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w celu podniesienia ich rynkowej konkurencyjności.

Bon antywirusowy

Wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności.

logo-granty-na-badania-i-rozwój

Granty na rozwój

Celem projektu „Granty na badania i rozwój” jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

Granty na innowacje

Celem projektu „Granty na badania i innowacje” jest pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Dyrektor RIF

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. projektów

Joanna Adamczuk

Specjalista ds. projektów

Agnieszka Grygoruk

Specjalista ds. projektów

Tomasz Sacharczuk

Specjalista ds. projektów

Anna Jabłońska