Audyt projektu - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Audyt projektu

Wiedza, doświadczenie, relacje.

Zdecydowałeś się samodzielnie realizować projekt dofinansowany ze środków unijnych. Zapewne to wielka oszczędność dla firmy, ale i ryzyko.  Nieprawidłowości lepiej jest wykryć i poprawić wcześniej – zanim przyjdzie kontrola. W ramach świadczonej przez nas usługi zweryfikujemy czy to co robisz jest zgodne z  zapisami zawartej umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i europejskiego.

Dzięki współpracy z nami otrzymasz, podsumowanie z przeprowadzonego audytu w formie pisemnej, zawierające wskazanie ewentualnych obszarów wymagających korekty, a także pomoc we wprowadzeniu działań naprawczych w celu zapewnienia terminowego zamknięcia projektu.

Nasza oferta:

  • weryfikacja prawidłowości zrealizowanych zakupów – w kontekście wybranego i zrealizowanego trybu zamówień
  • określenie potencjalnych obszarów o znacznym stopniu ryzyka, w tym wymagających poprawy
  • analiza terminowości podejmowanych działań w projekcie w odniesieniu do zaplanowanych działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
  • weryfikacja stopnia osiągnięcia celu projektu
  • weryfikacja poziomu osiągniętych wskaźników projektu
  • weryfikacja kompletności dokumentacji
  • weryfikacja poprawności i rodzaju zastosowanych form promocji projektu
  • przygotowanie firmy na kontrolę instytucji, z którą zawarto umowę o dofinansowanie

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Dyrektor RIF

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. projektów

Joanna Adamczuk

Specjalista ds. projektów

Tomasz Sacharczuk

Specjalista ds. projektów

Anna Jabłońska

Specjalista ds. projektów

Agnieszka Grygoruk

Zapisz się do newslettera