Granty na innowacje - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Granty na innowacje

granty-na-innowacje

Granty na badania i innowacje” – to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i zrealizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie: styczeń 2016 – grudzień 2018

Cel projektu

Celem projektu było pobudzenie popytu na innowacje i upowszechnienie podejmowania działalności B+R+I przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt polegał na utworzeniu i zarządzaniu funduszem grantów. Granty przeznaczone zostały na dofinansowanie biznesowych przedsięwzięć rozwojowych o łącznej wartości 10,6 mln PLN. Służyć to miało podniesieniu konkurencyjności podlaskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu podlegały wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.

logówki FE RP UMWP UE

Inne projekty

Zapisz się do newslettera