FastForward - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

FastForward

logo-fastforward-300x106

FAST FORWARD EUROPE

Celem projektu FAST FORWARD EUROPE jest wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami dzięki lepszemu wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Celem jest też wzmocnienie otoczenia biznesowego będącego wsparciem dla przedsiębiorców. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami MSP oraz instytucji wspierających przedsiębiorców.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2017  do grudnia 2022.

Cel projektu

Koordynator Normandy Development Agency przede wszystkim chce się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie programów akceleracyjnych skierowanych do przedsiębiorstw. Agencja ma kilkuletnie doświadczenie w rozwoju programu FFWD Normandie, w tym roku została otwarta edycja międzynarodowa. Partnerzy są na różnych etapach wdrażania programów akceleracyjnych. Głównym problemem z którym borykają się firmy we wczesnym etapie rozwoju jest brak funduszy, a nie każdy może skorzystać z dotacji unijnych. Dlatego też kluczowe staje się poszukiwanie inwestorów zainteresowanych współpracą z biznesem. Stworzenie odpowiednich ram współpracy dla środowiska startupów i inwestorów jest jednym z kluczowych działań. Jednocześnie ważnym aspektem rozwoju firm a co za tym idzie regionów jest współpraca międzynarodowa, również w zakresie inwestowania w obiecujące przedsięwzięcia.

Okres realizacji

Projekt FAST FORWARD EUROPE w ramach programu Interreg Europe będzie realizowany przez PFRR w okresie od 01.01.2017r.  do 31.12.2022r.

Koordynator i Partnerzy

Projekt koordynowany jest przez Normandy Development Agency  (Francja) i realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przez podmioty z Polski, Danii, Niemiec, Litwy, Węgier, Hiszpanii i Włoch.

Koordynator: Normandy Development Agency (Caen, Francja)

Partnerzy:

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
  • Investment and Business Development Bank Lower Saxony NBank (Niemcy),
  • Business Development Centre North Denmark (Dania), Murcia Business Innovation Center (Hiszpania),
  • IFKA Public Benefit NonProfit Ltd. for the Development of the Industry (Węgry),
  • Metropolitan City of Turin (Włochy),
  • Kaunas Science and Technology Park (Litwa).

Inne projekty

Zapisz się do newslettera