Fast Forward

Celem projektu FAST FORWARD EUROPE jest wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami dzięki lepszemu wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Celem jest też wzmocnienie otoczenia biznesowego będącego wsparciem dla przedsiębiorców. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami MSP oraz instytucji wspierających przedsiębiorców.

logo-fastforward

Koordynator Normandy Development Agency przede wszystkim chce się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie programów akceleracyjnych skierowanych do przedsiębiorstw. Agencja ma kilkuletnie doświadczenie w rozwoju programu FFWD Normandie, w tym roku została otwarta edycja międzynarodowa. Partnerzy są na różnych etapach wdrażania programów akceleracyjnych. Głównym problemem z którym borykają się firmy we wczesnym etapie rozwoju jest brak funduszy, a nie każdy może skorzystać z dotacji unijnych. Dlatego też kluczowe staje się poszukiwanie inwestorów zainteresowanych współpracą z biznesem. Stworzenie odpowiednich ram współpracy dla środowiska startupów i inwestorów jest jednym z kluczowych działań. Jednocześnie ważnym aspektem rozwoju firm a co za tym idzie regionów jest współpraca międzynarodowa, również w zakresie inwestowania w obiecujące przedsięwzięcia.

Działania projektu polegające na wymianie wiedzy i zapoznaniu się z najlepszymi rozwiązaniami w wybranych regionach EU dotyczą więc trzech obszarów:

  • programów akceleracji przedsiębiorstw,
  • internacjonalizacji działalności,
  • źródeł finansowania ze szczególnym naciskiem na udział inwestorów prywatnych.

Jest to okazja, aby stworzyć lepsze warunki współpracy dla innowacyjnych startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

fastforward-poster

Międzynarodowość tego projektu pozwala na wymianę różnorodnych (częstokroć odmiennych) doświadczeń w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości.

projekt fastforward 1

Projekt FAST FORWARD EUROPE w ramach programu Interreg Europe będzie realizowany przez PFRR w okresie od 01.01.2017r.  do 31.12.2022r.

Projekt koordynowany jest przez Normandy Development Agency  (Francja) i realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przez podmioty z Polski, Danii, Niemiec, Litwy, Węgier, Hiszpanii i Włoch.

projekt fastforward 2

Koordynator: Normandy Development Agency (Caen, Francja)

Partnerzy:

  • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
  • Investment and Business Development Bank Lower Saxony NBank (Niemcy),
  • Business Development Centre North Denmark (Dania), Murcia Business Innovation Center (Hiszpania),
  • IFKA Public Benefit NonProfit Ltd. for the Development of the Industry (Węgry),
  • Metropolitan City of Turin (Włochy),
  • Kaunas Science and Technology Park (Litwa).

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/ffwdeurope/