Biznes z mojej okolicy - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Biznes z mojej okolicy

Biznes z mojej okolicy

 

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”

Zadanie pt. „Organizacja prezentacji branżowych i konkursu dla uczniów szkół średnich w Hajnówce„, realizowane jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.  „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

W ramach zadania planowana jest organizacja cyklu spotkań promujących postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkół średnich w Hajnówce zakończona konkursem dla uczniów szkół średnich pn. „Biznes z mojej okolicy”.

 

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od  23 czerwca 2023 r. do grudnia 31 grudnia 2023 r.

Cel projektu

Celem Prezentacji Branżowych jest organizacja cyklu spotkań uczniów hajnowskich szkół średnich z przedstawicielami lokalnych firm by zapoznać uczniów z lokalnym rynkiem pracy, przedstawić jego atuty i atrakcyjność. Spotkania zakończone będą konkursem pn. „Biznes z mojej okolicy”. Uczestnicy konkursu wezmą udział w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach. W trakcie wizyt studyjnych  uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się z faktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, specyfiką branży i ofertą przedsiębiorstwa, a także zaznajomić się z procesami produkcyjnymi/usługowymi danej firmy. Uczestnicy Konkursu na podstawie informacji i doświadczeń zebranych w trakcie wizyt studyjnych opracują film reklamowy bądź reklamę graficzną przedsiębiorstwa bądź produktu / usługi przez niego oferowanych. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów hajnowskich szkół średnich.

Udział w Konkursie jest bezpłatnydobrowolny.

Warunki udziału

 • Przesłanie zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych od dnia spotkania w szkole
 • Uczestnictwo w wizycie studyjnej
 • Przesłanie pracy konkursowej zgodnie z wytycznymi organizatora
 • Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej
 • Termin składania prac upływa w dniu 27 listopada 2023 r.

Kryteria oceny filmów reklamowych

 • Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu internautów.
 • Prace konkursowe zostaną opublikowane przez Organizatora w formie elektronicznej i udostępnione do publicznego głosowania. Informacja dotycząca miejsca oddawania głosów zostanie podana poprzez fanpage Konkursu pod adresem: https://www.facebook.com/bizneszmojejokolicy
 • Organizator Konkursu przewidział tryb wyłonienia laureatów poprzez zsumowanie głosowania internautów (LUBIĘ TO „👍kciuk” i  SUPER „❤️serce”) oraz głosowania przedsiębiorców biorących udział w inicjatywie „Biznes w mojej okolicy”, tj. nagrody będą przyznawane za największą liczbę głosów uzyskanych w obu głosowaniach.

 

Nagrody

 • I miejsce – nagroda o wartości 4.000 zł;
 • II miejsce – nagroda o wartości 3.000 zł;
 • III miejsce – nagroda o wartości 2.000 zł.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w trakcie uroczystej Gali podsumowującej prezentacje branżowe i realizację Konkursu „Biznes z mojej okolicy”.

Social media

facebook

Zapraszamy do obserwowania i polubienia profilu konkursu „Biznes z mojej okolicy” na Facebooku:

https://www.facebook.com/bizneszmojejokolicy

Biuro projektu

Biuro Konkursu mieści się w Hajnówce, przy ul. Batorego 7 lok. 6a

Lokalizacja

Inne projekty

Zapisz się do newslettera