WOMEN - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
women_logo

Projekt WOMEN – „Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women” wspiera rozwój kariery zawodowej młodych kobiet.

Okres trwania

Projekt realizowany był w okresie: lipiec 2012 – grudzień 2014.

Cel projektu

Młode wykształcone kobiety coraz częściej opuszczają regiony peryferyjne nie widząc dla siebie perspektyw rozwoju. Sytuacja taka powoduje nie tylko zmiany demograficzne ale również deficyt wykwalifikowanej siły roboczej. Aby zachęcić młode dobrze wykształcone kobiety do pozostania w wolniej rozwijających się regionach należy podjąć szereg odpowiednich kroków.

Projekt „WOMEN” –  „Realising a Transational Strategy against the brain-drain of well-educated young women” miał na celu realizację ponadnarodowej strategii oraz opracowanie pilotażowych działań w kierunku przeciwdziałania zjawisku migracji dobrze wykształconych kobiet i wdrażanie wspólnych rozwiązań w zarządzaniu zmianami demograficznymi.

Partnerzy Projektu

Zadania w ramach Projektu były wspólnie realizowane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i 11 Partnerów z 5 krajów: Niemcy – (Ministry for Regional Development and Transport Saxony —Anhalt — Lider Projektu), Węgry, Słowenia, Austria, Polska.

Projekt realizowany był na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Działania w projekcie

1. Opracowanie ponadnarodowej strategii w oparciu o:

  • wyniki projektu SEMIGRA,
  • analizę dobrych praktyk z innych regionów UE dotkniętych problemem migracji dobrze wykształconych młodych kobiet,
  • dialog z ekspertami, instytucjami regionalnymi na temat możliwych sposobów przeciwdziałania narastającemu problemowi drenażu mózgów.

2. Działania pilotażowe:

  • międzynarodowy konkursu dla kobiet przedsiębiorczych, pracodawców przyjaznych matkom itp.,
  • kampanie promocyjne podkreślające szanse zawodowe kobiet w regionach partnerskich,
  • szkolenia i doradztwo skierowane do menadżerów personalnych wspomagające przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań na rzecz kobiet pracujących w ich firmach, ich współpracy z odpowiednimi instytucjami publicznymi, poprawie sytuacji zatrudnienia w regionie,
  • promocja i wspieranie sieci społecznościowych.

Rezultaty projektu

Działania projektu wpłynęły na wzrost przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich oraz długofalowe zmiany demograficzne:

  • zmiana struktury wiekowej na terenach wiejskich,
  • zapobieganie starzeniu się społeczności wiejskiej,
  • uniknięcie wyludnienia obszarów wiejskich poprzez „zatrzymanie” dobrze wykształconych kobiet.

Inne projekty

Zapisz się do newslettera