Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych

Wspieranie-Prywatyzacji-Przedsiębiorstw-Komunalnych

Program Wspierania Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych (PHARE)

 

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: sierpień 1998 – luty 2000

Cel projektu

Wspieranie inicjatyw prywatyzacyjnych przedsiębiorstw komunalnych (31) na obszarze działania Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie.
Usługi świadczone beneficjentom obejmowały: szkolenia załóg oraz organów właścicielskich, przygotowanie dokumentacji prywatyzacyjnej (analizy: marketingowe, zarządzania i organizacji, oceny technologii i ochrony środowiska, ekonomiczno – finansowe, wyceny), opracowanie strategii prywatyzacji, poszukiwanie inwestorów.

Wartość

460 tysięcy EURO (PFRR zarządza kwotą 89 tysięcy EURO)

Profil/Liczba uczestników

Przedsiębiorstwa komunalne o różnych profilach (usługi sieciowe, komunalne zasoby mieszkaniowe, przedsiębiorstwa wielobranżowe) – 8 przedsiębiorstw objętych pracami Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Efekty

  • Przeprowadzono serię szkoleń we wszystkich przedsiębiorstwach
  • Przygotowano analizy przedprywatyzacyjne wszystkich przedsiębiorstw
  • Opracowano koncepcje prywatyzacji/restrukturyzacji wszystkich przedsiębiorstw
  • Podjęto działania prywatyzacyjne w stosunku do 4 przedsiębiorstw w regionie. Wobec pozostałych podjęto działania restrukturyzacyjne.

Podmiot zamawiający

Fundacja Przekształceń Własnościowych RP

PARTNERZY

Management Focus International Consulting Group Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Komunalnego (członkowie konsorcjum), firmy doradcze, konsultanci (podwykonawcy PFRR)

Inne projekty