Startuj w biznesie. Subregion bielski. - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Startuj w biznesie. Subregion bielski.

cropped-startuj-w-biznesie-logo

Projekt Startuj w biznesie. Subregion bielski. został zrealizowany w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: styczeń 2016 – grudzień 2018

Cel projektu

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez utworzenie 28 nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres minimum 12 miesięcy przez mieszkańców subregionu bielskiego pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby od 30 roku życia bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, spełniające jednocześnie minimum jedno kryterium: osoby w wieku 50+, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt obejmuje mieszkańców subregionu bielskiego, w skład którego wchodzą:

  • powiat bielski
  • powiat hajnowski
  • powiat siemiatycki
  • gminy: Gródek, Michałowo, Poświętne i Suraż

W wyniku realizacji projektu zostanie uruchomionych 28 nowych przedsiębiorstw.

Inne projekty