PHARE - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
phare

Spośród 20 programów operacyjnych Phare, administrowanych przez PFRR, największym powodzeniem cieszyły się programy inwestycyjne (82% wszystkich złożonych wniosków). Cieszyć może poziom wykorzystania dostępnych budżetów w ramach programów regionalnych Phare. Wartość wypłaconych przedsiębiorcom środków, w stosunku do wartości dostępnych budżetów, osiągnęła odpowiednio: Phare 2000 – 90,0%, Phare 2001 — 79,3%, Phare 2002 — 95,7%, Phare 2003 — 92,7%.

PFRR ponadto zajmowała się w latach 2002 — 2004 wdrażaniem i zarządzaniem w województwie podlaskim Funduszem Dotacji na realizację małych inwestycji infrastrukturalnych dla uprawnionych gmin w ramach Phare 2000 PL0008.02.06 -Małe Inwestycje Infrastrukturalne.

Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 2000 roku do 2005 roku.

Efekty i wartość

W październiku 2006r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zakończyła wdrażanie programów dotacji Phare 2003 skierowanych do przedsiębiorców. Była to już czwarta i zarazem ostatnia edycja Phare dostępna w województwie podlaskim.

W latach 2002-2006, w ramach Phare (2000, 2001, 2002, 2003), podlascy przedsiębiorcy złożyli blisko 1600 wniosków o dotacje. Efektem była realizacja i dofinansowanie 726 projektów. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 11 mln euro, a wartość zrealizowanych projektów przekroczyła 38 mln euro.

Realizowane regionalne programy Phare przez PFRR:

 1. Phare 2000 PL0008.02.02 Rozwój MŚP w województwie podlaskim
  – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 2. Phare 2001 PL01.06.09.02 Program Promocja Rozwoju MSP w województwie podlaskim:
  – Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  – Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
  – Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych
  – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 3. Phare 2002 2002/000-580-06.05 Przedsiębiorczość w Polsce – Regionalny Program Wsparcia dla MSP:
  – Fundusz dotacji Inwestycyjnych
  – Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
 4. Phare 2003 2003/004-379/05.04 Regionalny Program Wsparcia dla MSP:
  -Fundusz dotacji Inwestycyjnych
  -Program Rozwoju Przedsiębiorstw

PFRR wdrażała również sektorowe programy dotacji w ramach programów Phare (bez zarządzania funduszem dotacji – realizowania płatności):

 1. Phare 2000 PL0003.07 Krajowy Program Rozwoju MSP:
  – Program „Przygotowanie do działania na rynku europejskim”
  – Program Wstęp do Jakości
  – Program Innowacje i Technologie dla Rozwoju Przedsiębiorstw
 2. Phare 2000 PL0003.12 Krajowy Program Rozwoju Eksportu:
  – Program Wprowadzenie do Eksportu
  – Program Promocja Eksportu
 3. Phare 2002
  – Fundusz Wsparcia na Doradztwo
  – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
 4. Phare 2003
  – Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
  – Wsparcie na doradztwo
   Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
  – Ścieżki od innowacji do biznesu
  – Wsparcie na doradztwo
   Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Inne projekty

Zapisz się do newslettera