MIKRO-START - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

MIKRO-START

fundusz-pożyczkowy-mikro-start-150x150

MIKRO-START – fundusz mikropożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: lipiec 2001 – sierpień 2002

Cel projektu

Projekt obejmował działania zmierzające do uruchomienia funduszu mikropożyczek dla startujących w biznesie oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

 

 • badanie potrzeb przyszłych beneficjentów projektu
 • wymianę know-how z brytyjskim partnerem
 • współpracę z samorządami lokalnymi w powiatach objętych projektem
 • promocję i uruchomienie funduszu

Wartość

225 tysięcy Euro (w tym 175 tysięcy dofinansowania z Komisji Europejskiej)

Profil/Liczba uczestników

Co najmniej 200 instytucji, co najmniej 150 małych i średnich firm oraz osób bezrobotnych

Efekty

 • Efekty bezpośrednie:
  • analiza sytuacji małych firm w zakresie potrzeb finansowych i dostępnych źródeł finansowania w regionie
  • opracowanie i publikacja: ’Analiza zapotrzebowania małych przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na finansowanie zewnętrzne’
  • 250 kopii publikacji dystrybuowanych
  • 15 osób bezrobotnych przeszkolonych w zakresie finansów i kredytowania
  • 3 osoby zatrudnione w Funduszu Mikro-Start
  • 8 seminariów dla 138 osób w zakresie finansowania działalności gospodarczej
  • uruchomienie funduszu mikropożyczek MIKRO-ST AR T oraz trzech filii w Grajewie, Suwałkach i Sejnach
  • druk i dystrybucja 2500 ulotek informacyjnych
  • 2-dniowa Ogólnopolska Konferencja Funduszy Pożyczkowych w Augustowie: 100 przedstawicieli funduszy pożyczkowych uczestniczyło w konferencji
  • 280 kopii publikacji ‘Fundusze pożyczkowe w Polsce — kierunki rozwoju’ dystrybuowanych
  • 19 pożyczek udzielonych do zakończenia projektu (w tym 7 pożyczek udzielnych w czasie realizacji trzech ostatnich miesięcy trwania projektu)
  • Zakłada się, iż w pierwszym roku działalności funduszu po zakończeniu projektu z pożyczek skorzysta ok. 50 osób.
  • 4 nowe miejsca pracy utworzone przed zakończeniem projektu
  • 7 nowych miejsc pracy utworzonych do końca października 2002
  • ok. 25 nowych miejsc pracy będzie utworzonych po zakończeniu projektu w ciągu pierwszego roku funkcjonowania Funduszu
  • Promocja i działania public relations w regionie i w Polsce (artykuły, wywiady w regionalnej TV, ogłoszenia prasowe, mailing)

  Efekty pośrednie:

  • poprawa oferty doradczej i finansowej kierowanej do osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych firm
  • wzrost zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych w firmach korzystających z oferty funduszu
  • rozwój atrakcyjnych turystycznie obszarów województwa podlaskiego

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

PARTNERZY

European Business Services/Highland Opportunity Ltd., W.Brytania

Władze samorządowe województwa oraz miast i powiatów: Augustów, Grajewo, Suwałki, Sejny

Inne projekty

Zapisz się do newslettera