INNOWATCH - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

INNOWATCH

logo_innowatch

Zastosowanie „Metodologii Obserwacji Technologii” do oceny wpływu Regionalnej Strategii Innowacyjności na sektor MSP (INNOWATCH)

Okres trwania

Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2005 – luty 2008

Cel projektu

Założeniem projektu INNOWATCH jest identyfikacja oraz rozwój narzędzi umożliwiających ocenę pomiaru efektywności wdrażania regionalnej strategii innowacji w odniesieniu do sektora MSP. Opracowane narzędzia pomiaru efektywności zostaną wdrożone w czterech partnerskich regionach:

Comunidad de Madrid (Hiszpania), Sycylia (Włochy), Ile-de-France (Francja), Podlasie (Polska)

Cele Projektu:

  • Podniesienie świadomości nt. regionalnej polityki innowacyjności wśród przedsiębiorców,
  • Opracowanie wspólnych metod oceny wpływu regionalnej polityki innowacyjności na gospodarkę regionalną, sektor MSP
  • Wdrożenie wypracowanych metod oceny w każdym z partnerskich regionów.
  • Wykonanie wewnątrz regionalnej analizy porównawczej identyfikującej sukces lokalnej polityki oraz identyfikacja możliwości ich wdrożenia w pozostałych regionach.
  • Wymiana przykładów dobrych praktyk oraz pogłębianie dalszej współpracy pomiędzy organizacjami biorącymi udział w projekcie.

Wartość

Koszt całego projektu wynosi 998 748,20 EUR
Dofinansowanie Komisji Europejskiej na poziomie 50 % (ok. 499 374,00 EUR)

Efekty

Efekty będą znane po zakończeniu realizacji projektu.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

  1. CEIM: Confederation of Employers and Industries of Madrid Region. Hiszpania.
  2. CCR: Consorcio Catania Ricerche. Sycylia, Włochy
  3. CCIP: Paris Chamber of Commerce and Industry (Ile- de-France, Francja)
  4. PFRR: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Podlaskie, Polska

Inne projekty