EURESP - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

EURESP

logo_euresp

Celem projektu EURESP była pomoc regionalnym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: kwiecień 2010 – marzec 2012.

Cel projektu

Przedsiębiorstwa otrzymały pomoc w postaci konsultacji, warsztatów i seminariów związanych z tematyką środowiskową co pozwoliło im zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i tym samym zaoszczędzić pieniądze.

Projekt skupiał się na trzech sektorach:

 • zarządzanie odpadami (waste management)
 • przemysł spożywczy
 • produkcja materiałów budowlanych.

Drugim celem było wsparcie i działania koordynujące skierowane do sektora usług związanych z ochroną środowiska, które ma doprowadzić do zwiększenia jakości usług oraz zainteresowania nimi w poszczególnych regionach krajów biorących udział w projekcie.

Wartość

Koszt całego projektu wyniósł 225 000 euro przy dofinansowaniu z Komisji Europejskiej w wysokości 80% wartości projektu

Efekty

 • Analiza rynku woj. podlaskiego w kierunku świadczeniodawców usług „środowiskowych” dla przedsiębiorstw i instytucji.
 • Stworzenie lokalnego partnerstwa pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi (environmental service providers – ESP). Podpisano 7 umów współpracy z lokalnymi ESP.
 • Stworzenie bazy wiedzy dla całego regionu dotyczącej wybranych sektorów (narzędzia i metody zmiany działań MŚP na bardziej ekologiczne, np. wdrażanie dyrektyw środowiskowych). Promocja i rozpowszechnienie bazy.
 • Organizacja 3 warsztatów i 7 seminariów.
 • Realizacja 8 usług środowiskowych lokalnym MSP.

Podmiot zamawiający

Agencja ds. konkurencyjności i innowacyjności [Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EACI)]

PARTNERZY

 1. The Chamber of Commerce of Cantabria (COCIN), Spain
 2. Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), Germany
 3. ASTER Science Technology Business (ASTER), Italy
 4. Podlaska Regional Development Foundation (PRDF), Poland
 5. Regional Advisory and Information Centre Presov (RAIC), Slovakia

Inne projekty

Zapisz się do newslettera