INNODEAL - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

INNODEAL

innodelal_inneurope

Analizy, Diagnozy, Ocena, Działania Pilotowe i procesy nauczania przy wspólnych programach innowacyjnych (INNODEAL).

Okres trwania

Okres realizacji projektu: lipiec 2006 – czerwiec 2009.

Cel projektu

Celem projektu INNO-DEAL było tworzenie sprzyjających warunków promujących wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk związanych z istniejącymi programami promującymi innowacyjność i wspierającymi rozwój MŚP ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw start-up i spin-off.

Identyfikacja i analiza wspólnych działań dotyczących wspierania innowacji, rozwoju wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy menedżerami programów regionalnych, stanowić będzie pomost do trwałej współpracy i wdrażania projektów o znaczeniu ponadregionalnym powiązanych z innowacyjnością.

Wartość

Koszt całego projektu wyniósł 2 450 825 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 2 148 000 EUR.

Podmiot zamawiający

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

Partnerzy

 1. Finanziaria Laziale di Sviluppo SPA (FILAS)
 2. Mediterranee Technologies (MT) (France)
 3. ViennaScience and Technology Fund (WWTF), Austria
 4. North East Regional Development Agency (ADRNORDEST) (Romania)
 5. Kouvola Region Federation of Municipalities (KRFM) (Finland)
 6. Central Bohemia Regional Development Agency (RRA) (Czech Republic)
 7. Advantage West Midlands (AWM) (United Kingdom)
 8. LithuaniaInnovation Centre (LIC) (Lithuania)
 9. Podlaska Regional Development Foundation (PRDF) (Poland)
 10. Municipalityof Ljubljana (MLJ) (Slovenia)
 11. Navarra Region – The Industry and Technology, Employment and Commerce Department of the Government of Navarre (NARE) (Spain)
 12. StuttgartRegion Economic Development Corporation (WRS GmbH) (Germany)

Inne projekty