EENEP SCALEUP - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

EENEP SCALEUP

eenep-scaleup

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami z konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland zrealizował projekt pt.: „Support young innovative companies scaling-up their innovative activities in the Single Market” (EENEP SCALEUP).

Cel projektu

Celem projektu było wsparcie internacjonalizacji i zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz ułatwienie im dostępu do rynków europejskich oraz finansowania dalszego rozwoju.

W ramach zaprojektowanej „specjalnej ścieżki”, współpracy z regionalnymi i krajowymi partnerami, dla wybranych przedsiębiorców (5 firm z województwa podlaskiego) zostały zapewnione, skrojone na miarę potrzeb, profesjonalne usługi kooperacyjne (partnering services), szkolenia, wsparcie doradcze doświadczonych coachów oraz mentorów.

Okres trwania

Projekt był realizowany w okresie: styczeń 2017 – styczeń 2019

Działania w projekcie

W projekcie wzięło udział 5 młodych (do 5 lat działalności), innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego z ambicjami do wysokiego wzrostu oraz zdiagnozowanym potencjałem do ekspansji na rynki UE.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Personel projektu

  • Sylwia Gleń, Doradca Przedsiębiorczości; tel. 85 7408673, e-mail: glen@pfrr.pl
  • Łukasz Sakowski, Doradca Przedsiębiorczości; tel. 85 7408689, e-mail: sakowski@pfrr.pl

Inne projekty

Zapisz się do newslettera