Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich
Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 Suwałki
Archiwum aktualności | 08.11.2023

Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, Suwałki, 01.12.2023 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza na seminarium informacyjne: „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027”, które odbędzie się 1 grudnia 2023 roku, w godzinach 10:00–13:30, w Suwałkach, w Parku Naukowo Technologicznym Polska-Wschód, ul. Innowacyjna 1.

Seminarium informacyjne jest dedykowane firmom z naszego województwa i ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania finansowania w aktualnej perspektywie finansowej. Część szkoleniową poprowadzą Pan Daniel Puch – Horyzontalny Punt Kontaktowy Polska Wschodnia oraz Pan Marcin Kibitlewski – ekspert ds. funduszy unijnych.

Prelegenci

Daniel Puch – Kierownik Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych na Politechnice Białostockiej, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia. Manager kilkudziesięciu projektów o wartości ponad 300 mln zł, w których uczestniczyło ponad 25 tys. osób. Specjalizacje: FENG, HE, FERS, FEnIKS, FERC, FE dla Podlaskiego, FE dla Polski Wschodniej, INTERREG, ERA-NET, Programy międzynarodowe NCBR, Inne programy.

Marcin Kibitlewski – wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 4500 osób w trakcie ponad 7700 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł.

Zgłoszenia

W celu wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na dole strony do 28 listopada 2023 r. Po weryfikacji zgłoszenia wyślemy e-mail potwierdzający udział w spotkaniu.

Udział BEZPŁATNY.

Program

 • 9:45 – 10:00 Rejestracja i powitalna kawa
 • 10:00 – 10:15 Powitanie, prezentacja Projektu Enterprise Europe Network
 • 10.15 – 11.15 Konkurs EIC Accelerator – szansą na wsparcie przełomowego pomysłu na rozwój biznesu – prowadzący Daniel Puch
 • 11.15 – 13.30 Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2021 -2027 – prowadzący Marcin Kibitlewski

Tematyka

Podczas spotkania poruszymy poniższe tematy.

Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu FENG – ścieżka SMART:

 • Realizowane moduły w projekcie:
  • Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych
  • Projekty o charakterze inwestycyjnym – zakup maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania, budowa obiektów, zakup budynków
  • Projekty z zakresu cyfryzacji
  • Inwestycje proekologiczne, w tym z zakresu efektywności energetycznej i OZE
  • Działania o charakterze edukacyjnym
  • Internacjonalizacja – wejście na rynki zagraniczne, udział w targach i misjach gospodarczych
 • Zasady przyznania środków
 • Maksymalny możliwy do uzyskania poziom dofinansowania

Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu FENG – Kredyt ekologiczny:

 • Przykładowy katalog wydatków objęty dofinansowaniem – kredyt z umorzeniem w postaci premii ekologicznej
 • Zasady przyznania środków
 • Maksymalny poziom dofinansowania

Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu FENG – Promocja marki innowacyjnych MŚP:

 • Przykładowy katalog wydatków objęty dofinansowaniem – wydatki związane z udziałem w wydarzeniach targowych i konferencyjnych
 • Zasady przyznania środków
 • Maksymalny poziom dofinansowania

Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu FEPW – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP:

 • Przykładowy katalog wydatków objęty dofinansowaniem
 • Zasady przyznania środków
 • Maksymalny poziom dofinansowania

Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu FEPW – Automatyzacja i robotyzacja w MŚP:

 • Przykładowy katalog wydatków objęty dofinansowaniem
 • Zasady przyznania środków
 • Maksymalny poziom dofinansowania

Kontakt

Agnieszka Karłowicz
T: 504 125 001
E: karlowicz@pfrr.pl

loga EEN UE PFRR

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera