Indywidualne warsztaty dla firm z Business Model Canvas - PFRR
Indywidualne warsztaty dla firm z Business Model Canvas
Informacje | 29.04.2024

Indywidualne warsztaty dla firm z Business Model Canvas

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do bezpłatnego skorzystania z usługi oceny przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją Business Model Canvas. Podczas indywidualnych spotkań przyjrzymy się wspólnie modelowi biznesowemu Twojej firmy i zastanowimy się, co można poprawić, by z sukcesem zdobywać nowe rynki.  

Warto przyjrzeć się swojej firmie, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju jesteśmy, ale szczególnie warto, jeśli chcemy wyjść z naszą ofertą na rynki zagraniczne. Wówczas może się okazać, że aby zwiększyć szanse na powodzenie realizacji naszego pomysłu, musimy zmienić coś w dotychczasowym modelu biznesowym, aby lepiej dopasować produkt/usługę do potrzeb klientów na danym rynku. Pomocnym narzędziem jest wtedy Business Model Canvas.

Czym jest Business Model Canvas?

Koncepcja Business Model Canvas została opracowana przez szwajcarskiego przedsiębiorcę Alexandra Osterwaldera.  Przeanalizował on działalność firm z wielu różnych branż i na tej podstawie wyodrębnił dziewięć podstawowych elementów każdego biznesu: segment klienta, propozycja wartości, kanały (dotarcia do klienta), struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowi partnerzy i struktura kosztów. Weryfikacja zależności pomiędzy tymi elementami jest kluczem do zarządzania firmą w sposób gwarantujący jej przewagę konkurencyjną.

Opis usługi

W ramach oferowanej przez nas usługi wspólnie z klientem, podczas spotkania warsztatowego,  przeanalizujemy koncepcję prowadzonego biznesu przy wykorzystaniu narzędzia do budowania modeli biznesowych, jakim jest Business Model Canvas. Metoda ta umożliwi opisanie i wizualizację najważniejszych elementów prowadzonej działalności.

Wyniki przeprowadzonej oceny przekazane będą przedsiębiorstwu w postaci raportu zawierającego:

 • Opis elementów modelu biznesowego zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przeprowadzenia oceny przedsiębiorstwa.
 • Rekomendowane propozycje zmian wraz z określeniem mierzalnych celów, czyli jakie zmiany, kiedy i w jaki sposób należy wprowadzić.
 • Opis propozycji zmian w dotychczasowym modelu biznesowym w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstwa oraz ewentualne określenie zupełnie nowych elementów tego modelu.

Dane z oceny oraz raport zawierający rekomendacje jest objęty tajemnicą i będzie dostępny jedynie dla przedsiębiorcy.

Etapy realizacji usługi

 1. Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów, podczas których zostanie zobrazowany model biznesowy firmy z wykorzystaniem szablonu Business Model Canvas.
 2. Opracowanie raportu, który będzie zawierał rekomendacje zmian w dotychczasowym modelu biznesowym.
 3. Wydanie przez Ośrodek Enterprise Europe Network zaświadczenia o przeprowadzonej ocenie.

Do czego przyda mi się ta usługa?

 • to doskonałe źródło wiedzy o aktualnym stanie przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
 • pomoże zdefiniować kluczowe elementy modelu biznesowego;
 • pomoże wskazać obszary, które w dotychczasowym modelu biznesowym firmy już działają dobrze oraz te obszary, które wymagają naszej uwagi i poprawy;
 • pomoże spojrzeć z nowej perspektywy na podejmowane w firmie działania co może być dobrym impulsem do zmiany podejścia i usprawnienie procesów biznesowych;
 • może stanowić wkład do wniosków o dotacje, w których zazwyczaj wymagany jest szczegółowy opis działalności firmy.

Chcesz wyjść na rynki zagraniczne i zwiększyć powodzenie realizacji swojego pomysłu, skontaktuj się z nami!

Szczegółowych informacji udzielają konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

Justyna Chmielewska, tel. +48 572 106 495

Karolina Oblacewicz, tel. +48 515 826 333

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera