Pożyczka na rozwój turystyki - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka na rozwój turystyki

Fundusz Pożyczkowy (FP) udziela pożyczek na rozwój turystyki mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnych oraz posiadającym siedzibę lub oddział w województwie podlaskim.

Pożyczka musi być przeznaczona na wsparcie Inwestycji Końcowych wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne, w tym m.in. na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Przeznaczenie pożyczki na rozwój turystyki

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny,
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczka na rozwój turystyki

Parametry pożyczki

 • do 1 000 000 PLN
 • finansowanie wydatków brutto
 • do 7 lat
 • oprocentowanie stałe 2%
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

O nas

Fundusz Pożyczkowy PFRR

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Do końca 2023 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 1200 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na  200 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Funduszy Europejskich dla Podlaskiego czy też Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Analityk finansowy

Tomasz Niepłocha

Analityk finansowy

Agnieszka Piwowarczyk

Menedżer inwestycyjny

Maciej Dardziński

Dyrektor sprzedaży

Anna Bajkowska

Zapisz się do newslettera