Inwestycje kapitałowe - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Inwestycje kapitałowe

Jesteśmy doświadczonym funduszem venture capital, oferującym finansowanie startupów, jak również przedsiębiorstw na etapie wzrostu i ekspansji. Stawiamy na inwestycje w projekty posiadające już gotowy produkt lub usługę oraz zweryfikowany rynkowo model biznesowy, cechujące się wysokim potencjałem do dalszego wzrostu. Zawsze obejmujemy pakiet mniejszościowy udziałów, co zapewnia utrzymanie kontroli nad firmą przez założycieli.

Wspieramy nasze spółki portfelowe swoją wiedzą i doświadczeniem w wielu obszarach merytorycznych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Wyróżnia nas duża elastyczność w działaniu oraz szybki proces decyzyjny.

Na wsparcie mogą liczyć firmy:

  • z doświadczonym i kompetentnym zespołem zarządzającym
  • o unikalnym modelu biznesowym
  • posiadające istotny potencjał wzrostu przychodów i rentowności

Parametry inwestycji

  • Kwota zaangażowania – do 1,5 mln PLN
  • Horyzont inwestycyjny – do 5-7 lat
  • Brak preferencji branżowych

O nas

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Podlaski Fundusz Kapitałowy jest jednym z najstarszych funduszy venture capital działających w Polsce. Fundusz został utworzony w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w 1995 roku, w okresie gdy w Polsce branża venture capital stawiała dopiero pierwsze kroki. Właścicielem PFK jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Początkowe inwestycje kapitałowe zostały zrealizowane na bazie doświadczenia brytyjskich ekspertów, którzy przez pierwsze lata współzarządzali funduszem. Od tamtej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji na łączną kwotę ok. 45 mln PLN oraz z sukcesem zakończyliśmy wiele transakcji, w tym poprzez sprzedaż udziałów na rzecz inwestorów branżowych i finansowych. Uważamy, że największą wartością każdego projektu są ludzie. Zależy nam na zachowaniu kontroli nad firmą przez dotychczasowych właścicieli, dlatego też zawsze inwestujemy w udziały mniejszościowe. Wspieramy nasze spółki portfelowe swoją wiedzą i doświadczeniem, szczególnie przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Wyróżnia nas duża elastyczność w działaniu oraz szybki proces decyzyjny.

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Dyrektor inwestycyjny

Krystyna Kalinowska

Menedżer inwestycyjny

Maciej Dardziński