Pożyczka na innowacje - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka na innowacje

Świat nie stoi w miejscu. Uwarunkowania rynkowe zmieniają się. Konkurencja nie śpi. Dlatego też, abyś mógł dalej się rozwijać konieczne jest ciągłe inwestowanie. Możesz dokonać innowacyjnych inwestycji nie angażując znacznych środków własnych dzięki pożyczce na innowacje. Pożyczka ma na celu wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP oraz przedsiębiorstw small mid-caps i mid-caps poprzez wdrażanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów, innowacji organizacyjnych, marketingowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  Pożyczka na innowacje

Na jakie działania można otrzymać pożyczkę:

 • Pożyczki mogą finansować Inwestycje Końcowe realizowane na terenie województwa podlaskiego, w szczególności ukierunkowane na zwiększenie zaawansowania technologicznego, poziomu automatyzacji, robotyzacji i zdolności do wdrażania innowacji oraz wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł 4.0.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do 50% kwoty pożyczki (przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją celu pożyczki).
 • Pożyczki udzielane są wyłącznie na te projekty, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.
 • Jeden Pożyczkobiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 1 500 000 PLN.

Pożyczka na innowacje

Parametry pożyczki

 • do 1 500 000 PLN
 • finansowanie wydatków brutto
 • do 7 lat
 • oprocentowanie stałe 2%
 • prowizja 0%
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis

O nas

Fundusz Pożyczkowy PFRR

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (PFRR) zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. Do końca 2023 roku z oferty funduszu skorzystało ponad 1200 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na  200 mln PLN.

W celu zapewnienia przedsiębiorcom jak najkorzystniejszych warunków finansowania, Fundusz pozyskuje środki z przeznaczeniem na pożyczki dla firm z różnych źródeł. Są to zarówno środki pozyskane w ramach RPO Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Funduszy Europejskich dla Podlaskiego czy też Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Uzyskaj pomoc naszych ekspertów

Analityk finansowy

Tomasz Niepłocha

Analityk finansowy

Agnieszka Piwowarczyk

Menedżer inwestycyjny

Maciej Dardziński

Dyrektor sprzedaży

Anna Bajkowska

Zapisz się do newslettera