Inwestycje kapitałowe

Podlaski Fundusz Kapitałowy (PFK) jest jednym z najstarszych funduszy venture capital działających w Polsce. Fundusz został utworzony w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w 1995 roku, w okresie gdy w Polsce branża venture capital stawiała dopiero pierwsze kroki. Właścicielem PFK jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Początkowe inwestycje zostały zrealizowane na bazie doświadczenia brytyjskich ekspertów, którzy przez pierwsze lata współzarządzali funduszem. Od tamtej pory zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji na łączną kwotę ok. 41 mln PLN oraz z sukcesem zakończyliśmy wiele transakcji, w tym poprzez sprzedaż udziałów na rzecz inwestorów branżowych i finansowych.

PFK zapewnia kompleksowe wsparcie finansowe dla firm – jest funduszem venture capital oferującym finansowanie startupów, jak również firm na dalszym etapie rozwoju. Wspiera rozwój i wzrost wartości przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe oraz  finansowanie dłużne.

Do każdego projektu podchodzi indywidualnie i dopasowuje ofertę do aktualnych potrzeb danej firmy. Jako inwestor finansowy, oprócz kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, oferuje doradztwo oraz wsparcie w kwestiach strategicznych.

Zapraszamy na stronę Podlaskiego Funduszu Kapitałowego:

inwestycjekapitalowe.com

Podlaski Fundusz Kapitałowy