Zwijać interesy czy wytrwać i piąć się w górę Jak się trzyma podlaski biznes w cieniu pandemii