Rusza nabór wniosków w ramach projektu „Granty na badania”
Rusza nabór wniosków w ramach projektu Granty na badania
Informacje | 02.01.2024

Rusza nabór wniosków w ramach projektu „Granty na badania”

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024r. nastąpiło rozpoczęcie I rundy naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na badania”. Wnioski będą przyjmowane elektronicznie, poprzez stronę internetową projektu https://grantynabadania.pl. Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu oraz udzielane są telefonicznie, mailowo bądź bezpośrednio w Biurze Projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na:

  • zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych,  
  • przejście procedury patentowej, 
  • podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu B+R.

Efektem projektu będzie dofinansowanie minimum 50 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP w obszarze działalności B+R, w tym co najmniej 10 projektów grantowych MŚP w zakresie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wymiernym efektem zrealizowanych projektów grantowych MŚP będą dokonane przez przedsiębiorców zgłoszenia do Urzędu Patentowego zastrzeżeń praw własności intelektualnej w formie patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

Projekt „Granty na badania” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera