Rusza nabór wniosków w ramach projektu Bon na cyfryzację PFRR
Rusza nabór wniosków w ramach projektu Bon na cyfryzację
Archiwum aktualności | 04.03.2024

Rusza nabór wniosków w ramach projektu „Bon na cyfryzację”

Informujemy, że w dniu 4 marca 2024r. nastąpiło rozpoczęcie I rundy naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Bon na cyfryzację”. Wnioski będą przyjmowane elektronicznie, poprzez stronę internetową projektu https://bonnacyfryzacje.pl. Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu oraz udzielane są telefonicznie, mailowo bądź bezpośrednio w Biurze Projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu.

Granty są przeznaczone na dofinansowanie „projektów grantowych MŚP” obejmujących wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”), które będą prowadziły do innowacji procesowej bądź produktowej. Wartość grantu na wsparcie jednego projektu grantowego MŚP nie może przekroczyć 150 000 zł.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na:

  • zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego (jako wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie licencji oraz innych praw własności intelektualnej),
  • zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowego, w formie usług programistycznych lub usług dostosowujących gotowe oprogramowanie do specyfiki działalności wnioskodawcy,
  • nabycie nowych środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa,
  • zakup usług szkoleniowych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwie.

Zwracamy uwagę, iż w celu prawidłowego przygotowania wniosku o powierzeniu grantu i dokonania wyboru wykonawców, niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem powierzania grantów oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą projektu, w szczególności zapisami umowy o powierzenie grantu. Dokumentacja została zamieszczona na stronie projektu.

logo-bon-na-cyfryzację-big

Projekt „Bon na cyfryzację” jest dofinansowany z Unii Europejskiej i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przez cyfryzację, Typ: Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (projekt grantowy).

logotypy FEdP RP UE UMWP

Zobacz pozostałe artykuły