Konferencja w Mińsku- Rozwój systemu klastrowego na Białorusi
Konferencja w Mińsku
Klastry na Białorusi | 28.01.2019

Rozwój systemu klastrowego na Białorusi

Ponad 90 uczestników ze wszystkich regionów Białorusi uczestniczyło w międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój systemu klastrowego na Białorusi: spojrzenie w przyszłość” w Mińsku.

Obecni byli reprezentanci agencji rządowych, środowiska biznesu, nauki oraz edukacji. Ministerstwo Gospodarki RB reprezentował wiceminister Yury Chebotar. W spotkaniu nie zabrakło również Marcina Wojciechowskiego, zastępcy Ambasadora RP w Republice Białorusi.

„Dzisiejsza dyskusja nie odpowiadała na pytanie, czy warto tworzyć klastry, ale jak działać, żeby osiągać najlepsze efekty” – powiedział Sebastian Rynkiewicz (koordynator Klastra Obróbki Metali) ekspert przedstawiający polskie doświadczenia w zakresie tworzenia klastrów. Zauważył on również dużą zmianę w myśleniu i determinację w działaniu podczas tego spotkania w porównaniu do podejścia regionalnych seminariów w październiku.

Tatsiana Bykava, dyrektor Republikańskiej Fundacji Promocji Przedsiębiorczości, przedstawiła aktualne trendy i możliwości rozwoju klastrów na Białorusi w oparciu o polskie i niemieckie doświadczenia. Z kolei Krupski Dzmitry, Naczelnik Departamentu Innowacji w Ministerstwie Gospodarki RB, omówił działania resortu w obszarze rozwoju klastrów w okresie 2014-2018.

Prezentacja klastrów aktualnie działających na Białorusi pokazała możliwości ich dalszego rozwoju w oparciu o wykorzystanie różnych instrumentów wsparcia – zarówno finansowych, jak i poprzez szkolenie kadr –nie tylko osób odpowiedzialnych za kierowanie klastrami, ale także samych instytucji oraz firm wchodzących w ich skład.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy rozwojowej Polska pomoc.

Więcej informacji:


Źródło: https://www.polskapomoc.gov.pl/Rozwoj,systemu,klastrowego,na,Bialorusi,2876.html

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera