Seminaria informacyjne – Nowopołock, Mohylew, Kliczew
Klastry na Białorusi | 14.10.2019

Rozpoczynamy seminaria informacyjne – Nowopołock, Mohylew, Kliczew

W ramach realizacji drugiego modułu projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” w dniach 9-11 października 2019 r. na Białorusi odbyły się 3 seminaria regionalne dotyczące rozwoju klastrów. Były one zlokalizowane w Nowopołocku, Mohylewie i Kliczewie. Miejsca zostały wybrane na podstawie zgłoszeń środowisk zainteresowanych tworzeniem klastrów. Spotkania z ekspertami z Polski miały dać wskazówki i rozwiązania istniejącym inicjatywom klastrowym, inicjatywom dopiero powstającym oraz środowiskom widzącym potencjał w klasteringu.

Spotkanie w Nowopołocku

Pierwsze spotkanie odbyło się w Nowopołocku w dn. 9 października 2019 r. Dzięki niemu, organizacje z obwodu witebskiego, oprócz wspominanego doświadczenia polskiego, mogły dowiedzieć się jak funkcjonują organizacje klastrowe w obwodzie witebskim na Białorusi oraz jakie są plany Ministerstwa Gospodarki Białorusi odnośnie rozwoju klastrów, a także zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonych w ramach projektu na temat potencjału klastrów na Białorusi. W Nowopołocku widoczna była zmiana w postrzeganiu przez Białorusinów klastrów jako holdingów.

Spotkanie w Mohylew

Drugie spotkanie odbyło się w ramach międzynarodowej konferencji  poświęconej naukowym i praktycznym zagadnieniom związanym z budową maszyn i obróbką metalu. Polscy i białoruscy eksperci mieli możliwość zaprezentować możliwości współpracy pomiędzy Polską i Białorusią oraz przedstawić ideę klasteringu. Podczas sesji plenarnej nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego,  a Wolną Strefą Ekonomiczną „Mohylew” (свободной экономической зоны «Могилев») oraz pomiędzy Klastrem Obróbki Metali a Wolną Strefą Ekonomiczną „Mohylew” (свободной экономической зоны «Могилев»). Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem klastrów podczas dedykowanej sesji tematycznej. W trakcie sesji prowadzący, jak i uczestnicy podkreślali jak wiele zyskali dzięki projektowi, szczególnie poprzez udział w wizytach studyjnych w Polsce.  Warto dodać, że sesja cieszyła się największym zainteresowaniem i trwała znacznie dłużej niż przewidywali organizatorzy.

Spotkanie w Kliczewie

Trzeci dzień to spotkanie w Kliczewie. Ten mały rejon nie dysponujący bogactwami naturalnymi, infrastrukturą i dużą liczbą firm postawił na tworzenie klastrów. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w Mińsku opracował wnikliwą analizę rejonu oraz pozyskał środki na opracowanie strategii. Bez wątpienia, jednym z elementów mogących pobudzić rejon gospodarczo jest utworzenie klastra.

Była to pierwsza seria seminariów na Białorusi, kolejne seminaria odbędą się w dniach 4 listopada 2019 r. w Homlu, 5 listopada 2019 r. w Pińsku oraz 6 listopada 2019 r. w Grodnie.

Projekt realizowany przez PFRR jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Zobacz pozostałe artykuły