Pożyczki

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. W 2015 roku udzielono 97 pożyczek na kwotę prawie 12 mln PLN – jest to niemal 45% wzrost wartości udzielonych pożyczek w porównania z rokiem ubiegłym. Warto wspomnieć, że od 2002 roku z oferty funduszu skorzystało 650 przedsiębiorstw i udzielono pożyczek na niemal 47 mln PLN.

Zapraszamy na stronę Funduszu Pozyczkowego:

http://pozyczkowy.com.pl/