Pożyczki

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek (kredytów) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego. Od 2002r. PFRR zapewnia dostęp do finansowania przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz takim, którzy mają problemy z uzyskaniem finansowania bankowego ze względu na niewystarczające zabezpieczenia lub brak historii kredytowej.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania zauważalny jest ciągły wzrost zainteresowania pożyczkami dla firm. W roku 2021 udzielono 82 pożyczki na kwotę prawie 24 mln PLN.

Zapraszamy na stronę Funduszu Pożyczkowego:

http://pozyczkowy.com.pl/

fundusz pożyczkowy