Podsumowanie spotkań biznesowych w Hajnówce - PFRR
Podsumowanie spotkań biznesowych w Hajnówce
Informacje | 20.11.2023

Podsumowanie spotkań biznesowych w Hajnówce

15 listopada odbyło się ostatnie z 10 śniadań biznesowych w Hajnówce. Cykl spotkań dla hajnowskich przedsiębiorców Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizowała na zlecenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

Ostatnie śniadanie zgromadziło 26 uczestników. Dotyczyło dostępnych i planowanych w najbliższym czasie dotacji i grantów oraz innych form wsparcia, z których mogą skorzystać firmy z Hajnówki i okolic. Przypomnieliśmy uczestnikom o ofercie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, którą tworzymy i uzupełniamy w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Nasz oddział w Hajnówce, który prowadzi Alicja Orzechowska, jest dla hajnowskich przedsiębiorców źródłem wiedzy, jak zakładać i rozwijać biznes, skąd pozyskiwać fundusze i jak wychodzić na rynki zagraniczne. Te 10 śniadań biznesowych pozwoliło nam zacieśnić relacje z hajnowskimi firmami, jeszcze lepiej poznać ich punkt widzenia i potrzeby.

Hajnowscy przedsiębiorcy chcą działać razem

Na ostatnim śniadaniu mieliśmy dwa duże powody do świętowania – obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz oficjalne powołanie Związku Przedsiębiorców Ziemi Hajnowskiej. Pomysł na powołanie związku pojawił się na początku projektu i rozwijał się przez kilka miesięcy. Przedsiębiorcy spotykali się we własnym gronie podczas śniadań, ale też konsultowali szczegóły z przedstawicielami istniejącego już od wielu lat Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej. W efekcie 15 listopada powołany został zarząd i uchwalony statut Związku Przedsiębiorców Ziemi Hajnowskiej.

Budowanie relacji biznesowych i wiedza potrzebna przedsiębiorcom

Śniadania biznesowe stały się przestrzenią do budowania relacji pomiędzy hajnowskimi  przedsiębiorcami – na każdym spotkaniu uczestnicy wymieniali  się doświadczeniami i opiniami, a nowe firmy miały okazję do zaprezentowania się i dołączenia do wspólnych planów. Nie ograniczaliśmy się jednak do networkingu – każde śniadanie uzupełnialiśmy o spotkania z ekspertami w tematach interesujących przedsiębiorców, takich jak dotacje, zielona transformacja, efektywność energetyczna czy – tak jak na ostatnim spotkaniu – regulacje w sprawie e-faktur. Wychodziliśmy z założenia, że przedsiębiorcy muszą być ciągle na bieżąco z regulacjami i przepisami, więc choć część wiedzy chcieliśmy im podać na tacy.

Dobry klimat dla biznesu

Hajnówka stworzyła kompleksową strategię rozwoju, w której ważną rolę odgrywa pobudzanie przedsiębiorczości, zarówno jeśli chodzi o wsparcie istniejących firm, jak i o promowanie myślenia o własnym biznesie wśród młodych osób. Wielu przedsiębiorców chce dzielić się swoją wiedzą i korzystać z doświadczeń innych osób, które prowadzą biznes i mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Śniadania były jednym z działań zmierzających do poprawienia klimatu dla biznesu w Hajnówce.

Konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”

Zadanie pt. Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. „Śniadania biznesowe” realizowane jest w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Galeria zdjęć

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera