PFRR o handlu i współpracy z Wielką Brytanią, czyli brexit w praktyce.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego o handlu i współpracy z Wielką Brytanią, czyli brexit w praktyce. Będzie szkolenie
Archiwum aktualności | 15.02.2021

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego o handlu i współpracy z Wielką Brytanią, czyli brexit w praktyce. Będzie szkolenie

1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania utraciła wszystkie prawa i obowiązki która miała najpierw jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wskutek jej wyjścia z rynku wewnętrznego i unii celnej powstały nowe bariery dla handlu towarami, a na granicy z krajami UE zostały wprowadzone kontrole. O czym przedsiębiorcy, którzy handlują lub chcą handlować z Wielką Brytanią powinni pamiętać – wyjaśnia ekspertka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Proces negocjacyjny był bardzo długi, ale zakończył się sukcesem. Z początkiem roku 2021 czas dostosowywania się firm do nowych zasad minął i teraz obowiązuje już „Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” .

Reguły pochodzenia

Reguły pochodzenia są nieodzownym komponentem każdej umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu. Reguły te wyjaśniają, czy produkty można uznać za pochodzące z terytorium Unii Europejskiej bądź Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji czy można objąć je preferencyjnymi zasadami handlu wynikającymi z umowy.

Wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe przywożonych produktów składa importer danego kraju, a opiera się on na:

  • sporządzonym przez eksportera pojedynczym oświadczeniu o pochodzeniu wskazującym, że produkt jest „pochodzący” i zawierającym numer eksportera
  • na wiedzy importera, że produkt jest pochodzący (wiedza ta musi być oparta na informacjach w formie dokumentów i innych dowodów udostępnionych importerowi przez eksportera lub wytwórcę produktu, które są w posiadaniu importera już w momencie składania zgłoszenia celnego).

– Jeżeli do produkcji danego towaru zostały użyte materiały pochodzące z krajów trzecich, a ich użycie przekracza poziomy ustanowione w umowie, towary te mogą podlegać cłom zgodnie z zasadami określonymi przez Światową Organizację Handlu (WTO). Z tego względu pochodzenie i skład danego towaru ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu stawki celnej – przypomina Iwona Siembida.

Dodatkowe formalności

Oprócz zgłoszeń celnych mogą być także konieczne:

  • uzyskanie pozwolenia na import/eksport niektórych towarów lub ewidencja danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,
  • opłacenie podatku VAT (wyjątek stanowi wymiana handlowa z Irlandią Północną – w tym przypadku będą stosowane unijne regulacje dotyczące VAT oraz celne i akcyzowe).

– Co ważne dla podmiotów handlujących produktami ekologicznymi – uzgodniono, że certyfikaty przyznawane przez instytucje zarówno UE, jak i UK będą uwzględniane i akceptowane na rynku brytyjskim oraz unijnym. W przypadku obawy którejś ze stron dotyczących bezpieczeństwa żywności, roślin lub zwierząt, będzie można domagać się konsultacji technicznych, audytów, weryfikacji czy inspekcji drugiej strony. Aby usprawnić odprawy i procedury zwolnienia towarów, każda ze stron kładzie większy nacisk na kontrolę (audyt) po odprawie celnej – informuje ekspertka PFRR.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Elementem ułatwiającym transgraniczny przepływ towarów ma być stosowanie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji TIR (chodzi o karnety TIR). Również w Umowie przewidziano nowatorskie rozwiązania, jak np.:

  • stosowanie tzw. Pojedynczego Okna (Single Window)
  • zgłoszenia wyprzedzających przed przybyciem towaru na granicę,
  • obsługa celna dla ruchu roll on –roll off (ro-ro), tj. statków przewożących załadowane samochody ciężarowe.

– Mimo tych ułatwień handel z Wielką Brytanią po brexicie znacząco różni się od prowadzonej niegdyś wymiany w ramach jednolitego rynku oraz unii celnej. Przedsiębiorcy zainteresowani obrotem towarowym z Wielką Brytanią powinni zatem najszybciej zapoznać się nowymi zasadami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w trakcie udziału w organizowanym przez PFRR 23 lutego webinarium pt. „Zmiany w obrocie towarowym po Brexicie” (po rejestracji, liczba uczestników ograniczona) – zapowiada Iwona Siembida.

Szkolenie pt. „Zmiany w obrocie towarowym po brexicie” organizuje Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Prelegentem będzie Grzegorz Przeździecki, obecnie wiceprezes ds. Administracji i Relacji Zewnętrznych Zarządu Agencji Celnej Proste Cło sp. z o.o.

Informacje o szczegółach webinarium – w tym rejestracji, która prowadzona jest do 21 lutego – znajdzieszŹródło: https://poranny.pl/podlaska-fundacja-rozwoju-regionalnego-o-handlu-i-wspolpracy-z-wielka-brytania-czyli-brexit-w-praktyce-bedzie-szkolenie/ar/c3-15443979

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera