Zwiększenie potencjału eksportowego - konkurs FENG 2.25 - PFRR
Dotacje na eksport
Informacje | 03.10.2023

Pieniądze na zwiększenie potencjału eksportowego. Pomożemy Ci pozyskać dotację w ramach konkursu FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

W ramach konkursu FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP firmy mają szansę otrzymać dotację na zwiększenie potencjału eksportowego. Warunkiem jest doświadczenie w eksporcie i istotny potencjał marki na rynkach zagranicznych. Zapoznaj się z informacjami o naborze i zgłoś się do nas, jeśli szukasz finansowania dla swoich planów wyjścia na nowe rynki.

Konkurs „Promocja Marki Innowacyjnych MŚP” organizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Celem działania jest promocja polskich marek, a także Marki Polskiej Gospodarki, na rynkach międzynarodowych. Skonstruowane jest ono podobnie do swojego poprzednika, programu Go To Brand, z którego skorzystało wiele podlaskich firm.

KTO MOŻE POZYSKAĆ WSPARCIE?

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w jednej z 15 wybranych branż:

 • medyczna i farmaceutyczna
 • budowy i wykańczania budowli
 • elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
 • zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)
 • IT/ICT
 • przemysłu kreatywnego
 • kosmetyczna
 • maszyn i urządzeń
 • meblarska
 • motoryzacyjna
 • pojazdów szynowych
 • statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
 • wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania
 • lotniczo-kosmiczna
 • spożywcza

Firmy z doświadczeniem w eksporcie

Wymagane jest doświadczenie w eksporcie. W ramach oceny wniosku sprawdzane będzie, czy firma prowadziła działalność eksportową i wykazała przychody netto ze sprzedaży produktów tj. towarów i usług na eksport za dwa kolejne lata obrachunkowe w okresie poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Co więcej, przychody netto ze sprzedaży towarów i usług na eksport powinny stanowić co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

Firmy z prawem do marki

Zweryfikowane zostanie również, czy firma posiada prawo do marki produktowej objętej projektem. Własność marki to prawo przedsiębiorstwa do korzystania z nazwy, symbolu, wzoru, znaku graficznego lub ich kombinacji. Jako potwierdzenie spełnienia tego kryterium, do wniosku należy załączyć odpowiedni dokument. W projekcie należy też wskazać wybrany produkt/usługę lub grupę produktów/usług, które będą podlegać internacjonalizacji.

Firmy innowacyjne

Ocenie podlegać będzie również potencjał innowacyjny firmy. Będzie ona musiała wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosiła nakłady na działalność badawczo-rozwojową. W tym celu załączy złożone do GUS sprawozdanie o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01 za co najmniej jeden rok we wskazanym okresie. Drugą możliwością jest wykazanie, poprzez załączenie sprawozdania o innowacjach PNT-02, wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Firmy, które zaplanują udział w sugerowanych wydarzeniach targowych

Wymagane jest zaplanowanie udziału w co najmniej jednym wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy wskazanym na liście określonej przez Organizatora konkursu. Do każdej branży przypisane zostały wybrane wydarzenia. Lista branż dostępna jest na stronie:

https://feng.parp.gov.pl/storage/grants/documents/771/ZAL_8_DO_RWP_Lista-targow_14092023.pdf

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE?

Firma może wziąć udział w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy. Może również zorganizować wyjazdowe misje gospodarcze, spotkać się z potencjalnymi kontrahentami i zwiedzić targi podczas trwania misji lub wziąć udział w konferencjach branżowych. Przewidziano również środki na kampanie promocyjne, które pomogą promować się firmie podczas wyjazdów zagranicznych.

Do dofinansowania kwalifikują się następujące koszty:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
 • koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

JAKIE SĄ WARUNKI KONKURSU?

Nie ma określonej ani minimalnej, ani maksymalnej wartości pojedynczego projektu. Alokacja w konkursie wynosi 155 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania przewidziany w projekcie to 50%. Pierwszy z dwóch przewidzianych naborów rozpoczyna się 16 października, a kończy 30 listopada 2023 r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tu:

https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/promocja-marki-innowacyjnych-msp#dokumenty

POTRZEBUJESZ WSPARCIA W ZDOBYCIU DOTACJI? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.

Konkurs skierowany jest do firm z sektora MŚP z całej Polski. Konkurencja będzie zapewne duża, dlatego warto jak najlepiej przygotować wniosek, żeby zwiększyć swoje szanse na dotację. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ma doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla firm i specjalizuje się właśnie w tematyce eksportowej. Nie tylko napiszemy wniosek, ale również doradzimy, które działania eksportowe sprawdzają się najlepiej z naszej perspektywy, a z których pomysłów lepiej zrezygnować już na etapie planowania działań. Nasze wnioski projektowe są nie tylko skuteczne, ale również możliwe do sprawnej realizacji. Wiemy, że pozyskanie dotacji to tylko połowa sukcesu. Rozliczamy projekty wielu naszych Klientów, dlatego szczególnie dbamy o to, by zaplanowane działania były przemyślane i wykonalne.

 • Przeanalizujemy, czy Twoja firma i Twój pomysł kwalifikują się do wsparcia i ocenimy, jakie są szanse na pozyskanie dotacji – nie będziemy mydlić Ci oczu.
 • Zajmiemy się przygotowaniem wniosku konkursowego, wesprzemy Cię w kompletowaniu pozostałej dokumentacji i doradzimy, jaki powinien być zakres i harmonogram działań – zależy nam nie tylko na pozyskaniu dotacji, ale też na tym, żebyś bez problemu mógł/mogła projekt zrealizować.

Zgłoś się do nas. Jeśli wspólnie uznamy, że Twój pomysł na projekt ma potencjał, zrobimy co w naszej mocy, abyś otrzymał/a dotację i wdrożył/a w życie swoje plany eksportowe.

Kontakt:

BIAŁYSTOK
ŁOMŻA
SUWAŁKI i AUGUSTÓW
BIELSK PODLASKI
HAJNÓWKA

Zobacz pozostałe artykuły

Życzenia Wielkanocne 2024
Archiwum aktualności | 29.03.2024

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie bliskich i przynoszących wytchnienie w codziennym pędzie życzą Zarząd i Pracownicy Podlaskiej Fundacji Rozwoju…

Zapisz się do newslettera