Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń–listopad 2020r.
Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – listopad 2020r.
Archiwum aktualności | 19.01.2021

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – listopad 2020r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad 2020r. wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld PLN w  eksporcie oraz  909,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51,0 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł  o 1,5%, a import spadł o 3,3%. PFRR zachęca do zapoznania się z poniższymi danymi statystycznymi.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 245,7 mld USD, a import 232,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,6%, a w imporcie o 5,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13,0 mld USD, w analogicznym okresie 2019 r. wyniosło 1,4 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 217,1 mld EUR, a import 205,8 mld EUR (spadek w eksporcie o 1,4%, a w imporcie o 6,0%). Dodatnie saldo wyniosło 11,4 mld EUR, w styczniu – listopadzie 2019 r. 1,3 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 73,9%), a w imporcie – 64,8% (w tym UE 55,1%), wobec odpowiednio 86,9% (w tym UE 74,2%) i 65,9% (w tym UE 56,0%) w styczniu – listopadzie 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem był na tym samym poziomie i wyniósł 6,0%, a w imporcie 6,2%, wobec 7,7% w analogicznym okresie 2019 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 189,9 mld PLN (minus 48,6 mld USD, minus 42,9 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z  krajami rozwiniętymi 239,7 mld PLN (61,3 mld USD, 54,1 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 208,4 mld PLN (53,3 mld USD, 47,0 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 1,2 mld PLN (0,3 mld USD, 0,2 mld EUR).

Tablica 1. Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Tabela 1 Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Po jedenastu miesiącach 2020 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do prawie wszystkich państw, oprócz Niemiec oraz Szwecji, a w imporcie wzrost – z Chin, Korei Południowej i Holandii.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2019 r. 66,0%), a importu ogółem – 64,1% (wobec 63,8% w styczniu – listopadzie 2019 r.).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 p. proc. i wyniósł 28,8%, a w imporcie obniżył się o 0,2 p. proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 78,2 mld PLN (20,0 mld USD, 17,6 mld EUR) wobec 55,1 mld PLN (14,4 mld USD, 12,8 mld EUR) w styczniu – listopadzie 2019 r.

Tablica 2. Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Tabela 2 Obroty towarowe według ważniejszych krajów


Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-listopad-2020-roku,1,100.html

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera