Nabieramy tempa – ruszamy z klastrami na Białorusi!

Projekt „Wdrażanie systemu klastrowego na BiałorusiPodlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła od seminarium informacyjnego w Grodnie, które odbyło się 21 września 2018r. Nasz ekspert, dr Mariusz Citkowski (Uniwersytet w Białymstoku), poprowadził spotkanie i opowiedział przedstawicielom białoruskiej administracji o ogromnym potencjale kryjącym się za klastrami, na praktycznych przykładach omówił doświadczenia Polski i Europy w temacie budowania i funkcjonowania klastrów, a także przedstawił jakie możliwości wynikają z obecności klastrów w białoruskiej gospodarce.

Nasz ekspert, dr Mariusz Citkowski (Uniwersytet w Białymstoku), poprowadził spotkanie i opowiedział przedsiębiorcom i przedstawicielom białoruskiej administracji o ogromnym potencjale kryjącym się za klastrami, na praktycznych przykładach omówił doświadczenia Polski i Europy w temacie budowania i funkcjonowania klastrów, a także przedstawił jakie możliwości wynikają z obecności klastrów w białoruskiej gospodarce.

Wysoka frekwencja, a także bardzo aktywne uczestnictwo w dyskusji z ekspertem świadczy o tym, że tego typu inicjatywa jest ważna i potrzebna na Białorusi. Spotkanie to odbiło się również szerokim echem w białoruskich mediach, pisali i mówili o nas m.in. БЕЛТА – Новости Беларуси, Экономическая Газета, 21.by, Office Life, Ежедневник.️

Wkrótce kolejne spotkania eksperckie w Brześciu, Mohylewie, Witebsku, Homlu i Mińsku.

klastry na Białorusi

Projekt ma na celu zapoczątkowanie systemu klastrowego na Białorusi i jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska pomoc rozwojowa