Kontynuujemy seminaria informacyjne – Homel, Pińsk, Grodno

W ramach realizacji drugiego modułu projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” w dniach 04-06 listopada 2019 r. na Białorusi odbyły się 3 seminaria regionalne dotyczące rozwoju klastrów. Były one zlokalizowane w Homlu, Pińsku i Grodnie. Miejsca zostały wybrane na podstawie zgłoszeń środowisk zainteresowanych tworzeniem klastrów. Spotkania z ekspertami z Polski miały dać wskazówki i rozwiązania istniejącym inicjatywom klastrowym, inicjatywom dopiero powstającym oraz środowiskom widzącym potencjał w klasteringu.

Dodatkowo zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące zakresu merytorycznego przygotowywanego portalu internetowego dotyczącego klastrów. Partnerzy projektowi prowadzili rozmowy dotyczące pilotażowego systemu wsparcie klastrów na Białorusi, który ma być realizowany w przyszłym roku. Jego ogłoszenie planowane jest na konferencji w Mińsku, która odbędzie się 05 grudnia 2019r.

Projekt realizowany przez PFRR jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

O naszych działaniach w białoruskich mediach: