Konkurs "Pomosty Przyszłości" - współpraca na linii biznes-nauka - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Konkurs Pomosty przyszłości
Archiwum aktualności | 03.10.2022

Konkurs „Pomosty Przyszłości” – współpraca na linii biznes-nauka

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, w imieniu organizatorów: Fundacji Technotalenty oraz Województwa Podlaskiego, zaprasza do udziału w konkursie Pomosty Przyszłości”, który jest skierowany do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych, naukowców i osób ze świata biznesowego współpracujących z nauką. Jest to przedsięwzięcie promujące dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz prezentacja najlepszych praktyk i projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

Wierzymy, że nagrodzenie najlepszych firm i osób współpracujących z nauką w efektywny sposób rozpowszechni taki rodzaj współpracy w świecie biznesowym. Jesteśmy przekonani, że w polskich uczelniach zgromadzony jest ogromny potencjał intelektualny i technologiczny, który przedsiębiorcy mogą wykorzystać bez konieczności poszukiwania rozwiązań za granicą.

Nagrody

Zgłoszone do konkursu „Pomosty Przyszłości” projekty i wdrożenia zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu, do której zaproszeni zostaną eksperci z instytucji naukowo – badawczych, centrów badawczo – rozwojowych i centrów transferu technologii z całej Polski. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami „Pomosty Przyszłości” na uroczystej Gali, która odbędzie się 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie to będzie szeroko promowane w mediach.

Zgłoszenia

Do 10 listopada uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub swoją firmę i opisać w jaki sposób współpracują z biznesem. Aby zgłosić się do Pomostów Przyszłości wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:

https://technotalenty.pl/pomosty2022/

i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poniższych kategorii. Bez względu na wybór kategorii uczestnicy powinni podać tylko te informacje, które mogą przekazać.

Kapituła w listopadzie oceni zgłoszenia we wszystkich poniżej opisanych czterech kategoriach.

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Kategoria skierowana do firm współpracujących skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W formularzu należy opisać jakie projekty zostały wspólnie zrealizowane, co zostało wdrożone, jakie są tego dzisiaj rezultaty, czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują oraz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do nauki dla osoby

Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, dzięki którym w firmie realizowane są projekty B+R o charakterze. Zgłaszając się w tej kategorii należy opisać wspólnie zrealizowane projekty, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola zgłaszanego uczestnika w danym projekcie.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Kategoria skierowana do instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych) , które działają naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdrażają projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są rezultaty. Instytucja powinna opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują, partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do biznesu dla osoby

Kategoria skierowana do pracowników naukowych instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), którzy działają na rzecz przemysłu i skutecznie są realizowane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo uczestnicy powinni opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola uczestnika w danym projekcie.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera