Konkurs "Pomosty Przyszłości" - współpraca na linii biznes-nauka - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Konkurs Pomosty przyszłości
Archiwum aktualności | 03.10.2022

Konkurs „Pomosty Przyszłości” – współpraca na linii biznes-nauka

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, w imieniu organizatorów: Fundacji Technotalenty oraz Województwa Podlaskiego, zaprasza do udziału w konkursie Pomosty Przyszłości”, który jest skierowany do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych, naukowców i osób ze świata biznesowego współpracujących z nauką. Jest to przedsięwzięcie promujące dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz prezentacja najlepszych praktyk i projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

Wierzymy, że nagrodzenie najlepszych firm i osób współpracujących z nauką w efektywny sposób rozpowszechni taki rodzaj współpracy w świecie biznesowym. Jesteśmy przekonani, że w polskich uczelniach zgromadzony jest ogromny potencjał intelektualny i technologiczny, który przedsiębiorcy mogą wykorzystać bez konieczności poszukiwania rozwiązań za granicą.

Nagrody

Zgłoszone do konkursu „Pomosty Przyszłości” projekty i wdrożenia zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu, do której zaproszeni zostaną eksperci z instytucji naukowo – badawczych, centrów badawczo – rozwojowych i centrów transferu technologii z całej Polski. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami „Pomosty Przyszłości” na uroczystej Gali, która odbędzie się 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie to będzie szeroko promowane w mediach.

Zgłoszenia

Do 10 listopada uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub swoją firmę i opisać w jaki sposób współpracują z biznesem. Aby zgłosić się do Pomostów Przyszłości wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:

https://technotalenty.pl/pomosty2022/

i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poniższych kategorii. Bez względu na wybór kategorii uczestnicy powinni podać tylko te informacje, które mogą przekazać.

Kapituła w listopadzie oceni zgłoszenia we wszystkich poniżej opisanych czterech kategoriach.

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Kategoria skierowana do firm współpracujących skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W formularzu należy opisać jakie projekty zostały wspólnie zrealizowane, co zostało wdrożone, jakie są tego dzisiaj rezultaty, czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują oraz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do nauki dla osoby

Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, dzięki którym w firmie realizowane są projekty B+R o charakterze. Zgłaszając się w tej kategorii należy opisać wspólnie zrealizowane projekty, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola zgłaszanego uczestnika w danym projekcie.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Kategoria skierowana do instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych) , które działają naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdrażają projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są rezultaty. Instytucja powinna opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują, partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do biznesu dla osoby

Kategoria skierowana do pracowników naukowych instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), którzy działają na rzecz przemysłu i skutecznie są realizowane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo uczestnicy powinni opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola uczestnika w danym projekcie.

Zobacz pozostałe artykuły

Technologie jutra w zasięgu ręki
Informacje | 23.11.2022

Technologie jutra w zasięgu ręki

Smart City, AI, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy to określenia kategorii „Przyszłość dzieje się teraz”. Przed nami największa światowa konferencja Smart City Expo World Congress w...

Zapisz się do newslettera