Konferencja podsumowująca projekt transgraniczny w Kuźnicy
Konferencja podsumowująca realizację projektu transgranicznego w Kuźnicy
Archiwum aktualności | 24.10.2022

Konferencja podsumowująca realizację projektu transgranicznego w Kuźnicy, 27.10.2022r.

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza mieszkańców Gminy Kuźnica, rolników, lokalnych przedsiębiorców i społeczników na konferencję zamknięcia projektu pn. „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy na obszarze transgranicznym”, która odbędzie się 27 października 2022r., w godzinach 9-16, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy, ul. Sidrzańska 2.

Jest to już jedno z ostatnich działań przewidzianych do realizacji w ramach tej transgranicznej inicjatywy skoncentrowanej na ochronie środowiska naturalnego.

Cele projektu

Głównym celem projektu było i jest podniesienie atrakcyjności obszarów dla mieszkańców i turystów, a w szczególności:

 • ochrona rzeki Łosośna poprzez modernizację oczyszczalni ścieków,
 • podniesienie świadomości ekologicznej,
 • wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Kuźnica i Rejonem Berezowskim.

W ramach projektu przeprowadzono przede wszystkim kompleksową rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kuźnicy (możliwe będzie jej zwiedzanie), a także podjęto szereg działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych.

Realizacja projektu

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 31 grudnia 2019 roku i trwała 34 miesiące. Łączna wartość działań po obu stronach granicy wyniosła ok. 2,1 mln Euro, przy wsparciu ok. 1,9 mln Euro. Planowana konferencja stanowi zwieńczenie dzieła. W jej trakcie nastąpi także wręczenie nagród konkursu fotograficznego dla mieszkańców o tematyce promocji ekologii.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2022r. na adres e-mail: rchmielewski@projekt.kuznica.ug.gov.pl, lub telefon/sms na nr 512-126-118 (liczba miejsc ograniczona).

Program konferencji

 • 09:00 – 09:30    rejestracja uczestników, rozmowy kuluarowe (przerwa kawowa)
 • 09:30 – 10:45    wyjazd do oczyszczalni i zwiedzanie
 • 10:45 – 11:00    powrót ze zwiedzania oczyszczalni
 • 11:00 – 11:15    rozmowy kuluarowe (przerwa kawowa)
 • 11:15 – 11:30    powitanie gości przez Wójta gminy Kuźnica
 • 11:30 – 12:45    „Jak efektywnie chronić środowisko naturalne – wymierne efekty dla społeczności” – ekspert
 • 12:45 – 13:15    „Źródła finansowania działalności proekologicznej – dostępne możliwości wsparcia” – ekspert
 • 13:15 – 14:15    lunch
 • 14:15 – 15:00    prezentacja efektów projektu – menager projektu
 • 15:00 – 15:30    rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów
 • 15:30 – 16:00    podsumowanie spotkania, zamknięcie konferencji

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca zainteresowanych do udziału w konferencji.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera