Jednorazowa dotacja do 5000 zł dla firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Jednorazowa dotacja do 5000 zł dla firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Archiwum aktualności | 05.02.2021

Jednorazowa dotacja do 5000 zł dla firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.  prowadzi nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji w maksymalnej wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)).

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

  • Prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r.działalności gospodarczej, której rodzaj przeważającej działalności jest oznaczony kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej;
  • Niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020 r. oraz w dniu składania Wniosku;
  • Uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 Ważne!
O ww. dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m. in. pożyczkę na podstawie art. 15 zzd Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz dotację na podstawie art. 15 zze, na którą nabór był prowadzony przez PUP w Białymstoku w okresie 19 grudnia 2020 r – 31 stycznia 2021 r.

Wniosek można będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 31 marca 2021 r.

UWAGA! Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Instrukcja jak się ubiegać o to wsparcie

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca uprawnione firmy do składania wniosków na jednorazową dotację do 5000 zł.

TABELA KODÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI 2007 OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:

KOD PKD NAZWA KODU
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/-/14254660-nowy-nabor-wnioskow-o-udzielenie-jednorazowo-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcy

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera