Jak przystąpić do przetargu bez angażowania własnych środków finansowych – webinarium