Internacjonalizacja MŚP - spotkanie informacyjne online - PFRR
Internacjonalizacja MŚP - spotkanie informacyjne online
Archiwum aktualności | 28.04.2021

Internacjonalizacja MŚP – spotkanie informacyjne online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym online dotyczącym działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Internacjonalizacja MŚP”, które odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Do konkursu „Internacjonalizacja MŚP” mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim i zarazem posiadający co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny, a następnie o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach Działania 1.2 POPW.

Więcej informacji na temat działania na stronie Internacjonalizacja MSP.

W dniu transmisji na stronie wydarzenia zamieszczony zostanie player, w którym będzie można obejrzeć spotkanie.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania dostępne są na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=1425

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do udziału w spotkanie informacyjne online -„Internacjonalizacja MŚP”.

Zobacz pozostałe artykuły

Zapisz się do newslettera