Usługi

Wspieramy rozwój MŚP

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego poprzez usługi swoje i usługi spółek zależnych oferuje podlaskim przedsiębiorcom szeroki wachlarz wsparcia.

Pożyczki

Udzielamy preferencyjnych pożyczek podlaskim przedsiębiorcom.

Poręczenia

Poręczamy kredyty, inwestycje, wadia, należyte wykonanie umowy.

Inwestycje kapitałowe

Wchodzimy z kapitałem do spółek w celu ich rozwoju.

Granty na badania i rozwój

Celem projektu jest upowszechnienie podejmowania działalności B+R przez podlaskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w celu podniesienia rynkowej konkurencyjności.

Bon antywirusowy

Wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym uwarunkowaniom prowadzenia działalności.

Wynajem lokali

Oferujemy lokale do wynajęcia na działalność usługową lub produkcyjną w Białymstoku, Łomży, Augustowie, Mońkach i Hajnówce.

Pozyskiwanie kontrahentów

Doradztwo w procesie pozyskiwania kontrahentów zagranicznych usprawnia procesy i standardy w przedsiębiorstwie oraz wskazuje nowe kierunki działań na rynkach zewnętrznych.

Strategia na rynki zagraniczne

Przygotowanie spójnej strategii dla przedsiębiorstwa, która zapewni podejmowanie skutecznych działań związanych z wprowadzeniem produktów/usług na rynki zagraniczne.

Przygotowanie do udziału w targach

Organizujemy dofinansowane wyjazdy na targi zagraniczne.

Analiza wymogów formalnych i prawnych

Bezpieczne (zgodne z wymogami) i efektywne wprowadzenie produktu/ usługi na nowy rynek zagraniczny z zachowaniem wszelkich procedur, obostrzeń i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Analiza rynków zagranicznych

Udzielenie przedsiębiorcy odpowiedzi na pytanie: jak skuteczniej wykorzystać zasoby wewnętrzne, aby wychodzić na rynki zagraniczne.

Analiza potencjału rynku docelowego

Zebranie i analiza informacji na temat rynku zagranicznego i przedstawienie ich w taki sposób, aby władze firmy mogły podjąć właściwe decyzje strategiczne i operacyjne.