Pozyskiwanie kontrahentów

Pozyskanie nowego kontrahenta zagranicznego jest szansą na uzyskanie źródła przychodu dla przedsiębiorstw i pomaga rozszerzyć, i zarazem ustabilizować zakres działalności firmy oraz pozwala osiągać inne korzyści finansowe. Ponadto, poprawia pozycję konkurencyjną firmy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. Usługa przygotowana jest w oparciu o indywidualne preferencje zamawiającego.

Doradztwo w procesie pozyskiwania kontrahentów zagranicznych usprawnia procesy i standardy w przedsiębiorstwie oraz wskazuje nowe kierunki działań na rynkach zewnętrznych. Dobranie odpowiednich technik i narzędzi oraz sprawne ich wykorzystanie przyczyni się do wzrostu zysku oraz wzrostu sprzedaży poprzez realne pozyskanie kontrahentów zewnętrznych w postaci odbiorców towarów eksportowych, dystrybutorów/partnerów na rynku zagranicznym, podwykonawców czy też tańszych dostawców półproduktów czy usług.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego świadcząc usługi doradztwa w pozyskiwaniu kontrahentów zagranicznych – daje odpowiedź na indywidualne potrzeby przedsiębiorców chcących zwiększyć przychody swojej firmy poprzez współpracę zagraniczną.

Usługa obejmuje:

  • przedstawienie ogólnej charakterystyki rynku na jakim działa klient,
  • przedstawienie listy potencjalnych kontrahentów,
  • doprowadzenie do etapu negocjacji handlowych.

Skorzystaj z dotacji

Skorzystaj z atrakcyjnych warunków dofinansowania (dla MŚP z woj. podlaskiego):

  • Konkurs trwa do końca 2020 roku.
  • Ogólna pula środków w konkursie to aż 8 mln zł.
  • Wysokość dofinansowania usług wynosi 85% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 75% dla firm średnich.
  • Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie nawet na dwie specjalistyczne usługi doradcze.
  • Więcej informacji można znaleźć tutaj
  • Katalog usług prorozwojowych

Kontakt